Systemet med sommarsedlar gäller fler ungdomar den kommande sommaren

Stadsstyrelsen beviljade ett anslag för utvidgad användning av sommarsedeln för ungdomar och för sysselsättning av unga med hjälp av verksamhetsmodellen Job’d. Anslaget är cirka 780 000 euro, varav ungefär 720 000 går till fler sommarsedlar och 60 000 euro till sysselsättning av unga med hjälp av verksamhetsmodellen Job’d.

Sommarsedeln har sedan 2005 delats ut i Helsingforsskolorna till alla i årskurs 9 för att stödja sysselsättningen av unga. Som en engångsföreteelse är det meningen att systemet med sommarsedlar i sommar ska gälla också dem som är födda 2004. Största delen av dem avslutar sitt första år på andra stadiet. Åtgärden väntas stödja återhämtningen från coronaläget.
Job’d är en verksamhetsmodell utvecklad av Helsingfors stad och Me-säätiö för ungdomar utan eller med mycket liten tidigare arbetserfarenhet.

Stadsstyrelsen godkände stadens bokslut 2020

Stadsstyrelsen godkände stadens bokslut 2020. Enligt Helsingfors bokslut för 2020 investerade staden mer än året innan. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde blev bara 9 miljoner euro negativt trots den betydligt högre investeringsnivån än föregående år. Resultatet överskred budgeten med 234 miljoner euro. Detta påverkades avsevärt av engångskompensationerna från staten för de ekonomiska förlusterna till följd av coronapandemin.

Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni.

Nytt beslut av stadsstyrelsen om röstningsställena vid kommunalvalet till följd av att valet senareläggs

Stadsstyrelsen har ändrat sina beslut om förhandsröstningsställena vid kommunalvalet och röstningsställena på den egentliga valdagen då valet senareläggs.

Stadsstyrelsen flyttar det allmänna förhandsröstningsstället i Böle bibliotek till Mässcentret och det i köpcentret Kaari till Gamlasgården. Stadsstyrelsen anger att ett förhandsröstningsställe för drive-in-röstning utomhus ska inrättas på Malms flygfält. Dessutom är det möjligt att vid förhandsröstningsstället i Tölö sporthall ordna drive-in-röstning för bilburna och utomhusröstning för gående och cyklister.

För röstningen på valdagen flyttar stadsstyrelsen röstningsställena i elva röstningsområden till större lokaler för att förbättra coronasäkerheten. I ett av röstningsområdena måste röstningsstället flyttas till en annan lokal av den orsaken att den ursprungliga lokalen inte är tillgänglig för röstning i juni.

Stadsstyrelsen reserverade ett område i Kvarnbäcken för planering av ett issportcenter

Stadsstyrelsen reserverade ett område för Myllypuron jääurheilukeskus Oy med tanke på planering av ett issportcenter. Reserveringen gäller till utgången av 2022. Tomten är belägen på Hjulkvarnsgränden i Kvarnbäcken.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har för avsikt att i det reserverade området bygga ett sportcenter för olika aktiviteter, med fokus på hastighets- och konståkning. För issportcentret planeras bl.a. en 400 m bana för hastighetsåkning och två isrinkar.
Stadsstyrelsen godkände dessutom ett samarbetsavtal mellan staten och Helsingfors stad för förverkligande av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Syftet med samarbetsavtalet är att komma överens om principerna för kostnadsfördelningen mellan avtalsparterna.

Stadsstyrelsen fattade också ett beslut som medger en förlängning av undantagsarrangemangen inom den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller under tiden 7.4–6.5.2021, eller tills ett annat beslut fattas i saken. Tidigare beslut om detta har fattats månatligen sedan augusti 2020.

Foto: Teemu Saloriutta