Sysselsättningen stiger i Helsingfors – men jobb och jobbare hittar inte alltid varandra

Första kvartalet 2018 var antalet sysselsatta i Helsingfors två och i Huvudstadsregionen tre procent större än det varit ett år tidigare. I själva Helsingfors var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar nu 72,5 procent, alltså nästan en procentenhet högre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen steg sysselsättningsgraden till 73,5 procent, och i landet som helheten var den 69,7 procent. I antalet arbetstillfällen, dvs. jobb, var ökningen jämfört med samma tid året innan två procent i Helsingfors och fyra procent i Huvudstadsregionen. Detta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

Arbetskraftsbrist och arbetslöshet på samma gång

Antalet lediga arbetstillfällen anmälda till arbets- och näringscentralen i Helsingfors var i slutet av mars 2018 nästan 10 100. Det var hela 38 procent fler än ett år tidigare. I Huvudstadsregionen som helhet var ökningen 30 procent, och i landet som helhet 16 procent. I Huvudstadsregionen fanns nästan 15 500 lediga jobb. Alla lediga jobb syns inte i arbets- och näringscentralernas system, i och med att en stor del av rekryteringarna inom till exempel ICT sker andra vägar.

Enligt Arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer växer rekryteringsbehovet i Huvudstadsregionen, och det råder brist på sökande till jobb inom följande yrken: byggnadsingenjörer, specialister på maskinteknik, el- och automationsingenjörer, specialister inom socialarbete, arbetsledare inom bygg samt hemvårdare inom hemtjänster. Också inom en rad andra yrken har det rått brist på arbetskraft. Kompetenta sökande fattas för anställningar som specialister och experter inom hälsovård, barnträdgårdslärare, översättare, byggarbetare, städarbetare, försäljningsrepresentanter, restaurangpersonal och transportjobbare samt tidningsutdelare.

De arbetslösa har varierande utbildnings- och yrkesbakgrund

I mars 2018 var arbetslöshetsgraden i Helsingfors enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, 9,6 procent, och därmed 1,7 procentenheter lägre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa minskar fortfarande lika raskt som under senare delen av 2017. I mars 2018 uppgick de arbetslösa i Helsingfors till 32 669, vilket var 14 procent färre än ett år tidigare. Nästan 12 000 av dem, alltså en dryg tredjedel, var långtidsarbetslösa.

De arbetslösa i Helsingfors har mycket varierande utbildning och yrkeserfarenhet. En fjärdedel av dem finns inom yrkesgrupperna specialister och chefer. 15 procent är service- och försäljningsarbetare. Var tionde arbetslös har jobbat inom bygg, och en femtedel bildar en grupp odefinierade yrken där ungdomar som saknar utbildning, yrke eller arbetserfarenhet också räknas med. Bland yrkesgrupperna hade antalet arbetslösa minskat mest under året bland specialister och experter (-18 %).

Uppgifterna om arbetsmarknaden bygger på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning och är av riktningsgivande natur. I synnerhet i uppgifterna om Helsingfors kan den slumpmässiga variationen vara stor.

Publikation:

Minna Salorinne: Työllisyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä 2018, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:7, pdf-publikation

Mera om ämnet:

överaktuarie Minna Salorinne, +358 9 310 36412, minna.salorinne@hel.fi