Sysselsättningen stiger i Helsingfors – ändå brist på arbetskraft inom många branscher

Det händer en hel del positivt på arbetsmarknaden i Helsingfors. Antalet sysselsatta växer och de arbetslösa arbetssökandena minskar. Samtidigt är ett problem att utbudet på arbetskraft inte alltid kan svara på efterfrågan. Detta framgår av en färsk statistik från Helsingfors stadskansli.

Sysselsättningsökningen fick fart

Under tredje kvartalet 2018 var antalet sysselsatta sex procent större i Helsingfors och fyra procent större i Huvudstadsregionen än det varit ett år tidigare. Ökningen var nu klart snabbare än under första hälften av 2018. Sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar i Helsingfors steg till 75,4 procent, vilket är tre procentenheter högre än ett år tidigare.

Antalet arbetstillfällen var i juli-september 2018 fyra procent större i Helsingfors och Huvudstadsregionen än det varit ett år tidigare. Snabbaste ökningen i jobben i Helsingfors hade skett inom information och kommunikation, offentlig förvaltning och landsförsvar samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Mest jobb hade gått förlorade inom industrin, fastighetsbranschen samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

Brist på arbetskraft i flera branscher

I slutet av september 2018 fanns det nästan 9 200 lediga arbetstillfällen som anmälts till Arbets- och näringsbyrån i Helsingfors. Det var 12 procent fler än ett år tidigare. I Huvudstadsregionen hade antalet lediga jobb vuxit med 11 procent, och i hela landet hela 16 procent sedan ett år tillbaka. I Huvudstadsregionen fanns det i slutet av september drygt 13 600 lediga jobb anmälda till arbets- och näringbyråerna. Alla lediga jobb finns givetvis inte med i AN-förvaltningens register.

Enligt den yrkesbarometer som Arbets- och näringsministeriet gör upp finns det i Huvudstadsregionen brist på sökande, och ett väntat växande rekryteringsbehov, inom följande yrken: barnträdgårdslärare, program- och applikationsutvecklare, socialarbetare, hemvårdare, väktare och hopsättare av industriprodukter. Dessutom är det brist på arbetskraft inom många yrken. Kompetenta sökande saknas bland annat för jobb som speciallärare, tekniska specialister, översättare, restaurangpersonal och fastighetsskötare, inom byggbranschen samt inom hälsovården, där arbetskraftsbristen gäller många yrken inom både expert- och arbetarjobb.

Långtidsarbetslösheten sjunker med fart, men de som varit arbetslösa mindre än ett år minskar långsamt

I september 2018 var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 9,2 procent, och därmed 1,4 procentenheter lägre än ett år tidigare. År 2018 har antalet arbetslösa arbetssökanden minskat stadigt. I slutet av september fanns det drygt 31 200 arbetslösa i Helsingfors, vilket var 13 procent färre än samma tid året innan.

Minskningen i antalet personer som varit arbetslösa över ett år var – liksom under de föregående månaderna – snabb i Helsingfors, och dessa långtidsarbetslösa var nu 28 procent färre än de varit ett år tidigare. De som varit arbetslösa mindre än ett år minskar däremot långsamt, bara med två procent sedan ett år tillbaka. För dem som varit arbetslösa allra längst var utvecklingen klart annorlunda än för andra: de som varit utan jobb i över fem år ökar ännu, och var nu 13 procent fler än de varit ett år tillbaka.

Uppgifterna i publikationen bygger på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning samt på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Rönen från Arbetskraftsundersökningen är av riktningsgivande natur, och i synnerhet uppgifterna från Helsingfors kan innehålla betydande slumpmässig variation.

Publikation:

Hanna Ahtiainen: Työllisyys Helsingissä 3. vuosineljänneksellä 2018, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:19, pdf-publikation (på finska).

Mera om ämnet:

Projektforskare Hanna Ahtiainen, +358 9 310 36364, e-mail: hanna.ahtiainen(a)hel.fi