Kaisa med Noelle, Hanna med Isabelle och Alicia samt Kia med Emma hör till pionjärerna i det svenska rummet i Betania. Foto Leif Weckström.

Svenska rum och röster

Foto: Kaisa med Noelle, Hanna med Isabelle och Alicia samt Kia med Emma hör till pionjärerna i det svenska rummet i Betania. Foto Leif Weckström.

På grund av stor efterfrågan har social- och hälsovårdsverket återupprättat ett svenskt rum i innerstaden. Verksamheten i Betaniahuset i Rödbergen startade för några veckor sedan, och har redan fått fotfäste i området, berättas det i senaste nummer av Helsingfors-info. “Fritt fram för hela familjen och alla är varmt välkomna”, säger Anna Malmström, socialhandledare inom den svenskspråkiga familjeverksamheten. ”Det är måndagar som gäller i Betania. I lekparken Illern fortsätter vi på tisdagar och torsdagar.”

Bokmässan i Helsingfors mässcentrum pågår 22–25 oktober. Årets tema är Ryssland.

”Bokmässan är debatt och samtal, möten mellan författare och möten mellan läsare och skribenter. Den svenska avdelningen har utvecklats till en gemenskap, ett forum för umgänge kring litteraturen”, säger Agneta Rahikainen som koordinerar det svenska programmet. Hon beskriver den svenska verksamheten på den femtonde bokmässan som ett genuint rikt svenskt rum: man kan välja mellan närmare 120 svenskspråkiga författarsamtal och diskussioner.

”Seniornätverket syftar till att sammanföra svenskspråkiga äldre samtidigt som man ordnar varierande program och umgänge”, säger Touko Niinimäki, socialhandledaren inom det svenskspråkiga närarbetet. “Dessutom består man med information om all den service som finns för seniorer.” Socialverkets program för seniorer i alla väderstreck började med etableringen av SenioRöst, och nu finns motsvarande verksamheter i väst, nord och syd. I höstens seniorprogram ingår pausgympa, kaffe, info och ibland dans.

Läs mera på Helsingfors-infos sidor 25-27 (pdf)

Helsingfors-info