Gemensam utveckling inleds på Starttiraksa. Evenemanget ordnades 4.3.2020 i delaktighetslokalen Brygga på centrumbiblioteket Ode.

Svara på enkäten om stadslotsverksamheten och regionalt deltagande

I responsenkäten ställer vi frågor om erfarenheter av deltagande och påverkan i Helsingfors, regional kommunikation, regionala nätverk samt stadslotstjänsten.

Klicka här för att komma till enkäten.

Enkätresultaten kommer att användas för att utveckla verksamheten. Enkäten ingår i utvärderingen av Helsingfors delaktighetsmodell. Enkäten är öppen ända fram till 4.11.2020. Det tar ungefär 10–15 minuter att besvara enkäten.

Gruppbild på Helsingfors stadslotsar.

Stadslotsarna i Helsingforsbornas tjänst

Alla Helsingfors stordistrikt har sedan våren 2018 fått en egen stadslots som hjälper invånarna att hitta rätt kanaler för påverkan i Helsingfors. Stadslotsarna ger information, handledning och rådgivning om hur man kan delta eller påverka och i ärenden som gäller deltagande budgetering.

Stadslotsarna stöder samarbetet mellan områdenas olika aktörer och arrangerar bland annat borgmästarens invånarkvällar. Stadslotsarna utvecklar och verkställer den deltagande budgeteringen i samarbete med stadens sektorer och ser till att den deltagande budgeteringen verkställs på ett jämlikt sätt.


Läs mer:

Stadslotsarna

Bild 1: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.
Bild 2: Patrik Lindström, Helsingfors stads materialbank.