40 meter lång, tunnelaktig ljusinstallation.

Empirisk ljusinstallation ställer krigets generation framför oss

Hur känns det att promenera genom ett 40 meter lång, tunnelaktig ljusinstallation, på vars svarta väggar tusen och åter tusen människors namn rullar emot med en tyst kraft? De var hundratusentals unga män och kvinnor, huvudsakligen tjugo-trettioåringar. En generation vars ungdom präglades av krig och framtid av dess hårda minnen.

Den 5 december i Tölövikens park i Helsingfors öppnas Yles och Helsingfors stads samproducerade ljusinstallation Sukupolvi.Nyt., som är en promenad genom en generation: generationen med de som var i andra världskriget, de som klarade sig därifrån och de som omkom där.

"Utgångspunkten för installationen var den personliga iakttagelsen om att det har varit svårt att förstå storleken på generationen som var på fronten och hur hundratusentals upplevelser har påverkat Finland. Jag hade för avsikt att bygga en installation, där promeneraren fysiskt och konkret kan uppleva vad vi pratar om när vi pratar om omfattningen och betydelsen av krigsgenerationen", berättar installationens manusförfattare och regissör Raimo Lång på YLE.

Installationen är en hyllning till generationen som levde under kriget, men samtidigt är den också en konkret upplevelse med stark anknytning till nutiden för dem för vilka kriget är blott ett minne i släktens och Finlands historia. Namnen som ses i installationen har samlats bland annat från sotapolku.fi och matriklar.

Installationen berör många som bor i Finland konkret också i dag. Många som upplevt kriget lever än i dag, de följande generationerna bär fortfarande på följderna av sina mödrars och fäders upplevelser. För många flyktingar som är i Finland är krig verkligt även nu.

President Niinistö är installationens beskyddare

Installationen Sukupolvi.Nyt. produceras i samverkan mellan Yle och Helsingfors stad och ligger i Tölövikens park, bakom Finlandiahuset.

"Att ställa ut ljuskonst om självständigheten mitt i staden för medborgarna att uppleva är ett fint och verkningsfullt sätt att fira självständigheten", berättar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

"Under uppbyggnaden av installationen har min egen samtidiga uppskattning och sorg ökat. Jag är tacksam för att den där generationen bar upp landet och oss alla", säger Raimo Lång.

"Samtidigt har sorgen över den generationens förluster ökat. Hurdant hade vårt liv blivit, om den föregående generationen hade fått leva ett vanligt liv, fritt från krig? Ingen har råd med en dylik upplevelse. Jag hoppas att promeneraren efter att ha vandrat igenom installationen känner sig lugn, men emotionellt omtumlad. Och att den här upplevelsen ger något bestående."

Installationens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Ljusinstallationen Sukupolvi.Nyt. öppnas för allmänheten på självständighetsdagsafton den 5 december kl. 15.30. Installationen invigs av fotograf Meeri Koutaniemi, filmregissör Aku Louhimies och installationens manusförfattare och regissör Raimo Lång.

Installationen är öppen dagligen kl. 16–21 (24–25.12 är installationen stängd) till den 5 januari och 6–10 januari kl. 16–22.

Sukupolvi.Nyt. ses också på TV den 6 december, då en namnlista lång som krigsgenerationen rullar långsamt i fem timmar på TV-skärmen under natten.

"Trots att installationen finns i Helsingfors, är den skapad för alla finländare. Därför vill Yle uppvisa installationens innehåll också på TV, varvid den är tillgängligt för alla", säger Raimo Lång.

Sukupolvi.Nyt. på TV1 6.12. klo 01.20–7.00 och på Yle Arenan från 5.12. klo 16.

#sukupolvinyt
#osaminua
#valohaaste

Sukupolvi.Nyt: Evenemang på Facebook