På arkivhyllorna förvaras allehanda uppgifter om Helsingfors, kunskap om det förgångna som på så sätt förs vidare till kommande generationer. Bild: Tuukka Jaromaa, Helsingfors stads materialbank.

Studera pärlorna på webben

Dokumenten och handlingarna på Helsingfors stadsarkiv ger en god bild av Helsingfors stads förflutna och utveckling. Man kan bekanta sig med en hel del av dem på webben.

Arkivdatabasen SINETTI innehåller referensdata om det som förvaras vid Helsingfors stadsarkiv. Det handlar bland annat om vilka slags material man kan forska i på arkivet, liksom vad allt som finns i digitaliserad form. Bland dessa dokument finns till exempel bouppteckningar uppgjorda åren 1809–1880 från Helsingfors rådsturätts arkiv, liksom också Berättelse angående Helsingfors stads kommunalförvaltning årgångarna 1875–1965, samt tusentals historiska kartor och byggnadsritningar från Helsingfors allt mellan 1700-talet och 1950-talet.

På Stadsarkivet hemsidor kan man också leta fram beskrivningar av de mest anlitade faktamaterialen, jämte instruktioner för hur de används.

Sidorna Tarinoiden Helsinki gluttar in i Helsingfors och helsingforsbornas vardag under olika tider. Dessa berättelser och bilder öppnar fascinerande perspektiv på Helsingfors historia.

På grund av det undantagsläge som coronaviruset förorsakat är Stadsarkivets kundbetjäning stängd ända tills 13.5.2020. Men kundbetjäningen svarar ändå på förfrågningar gjorda med responsblanketten.

Läs mer på Finska:

Arkivdatabasen Sinetti 

Presentation av Stadsarkivet samlingar 

Tarinoiden Helsinki