Foto: Helsingfors stad

Strejken påverkar stadens service inom flera sektorer

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat om en politisk strejk 22-23.10.Strejkåtgärderna riktar sig särskilt mot kultur- och fritidssektorn samt mot Servicecentralen Helsingfors verksamhet, vilket innebär att strejken får konsekvenser också för övriga sektorer.

Strejken har stor inverkan på de tjänster som tillhandahålls av stadens sektorer och affärsverk.  Strejken börjar på måndag 22.10 kl. 00.00 och slutar tisdag 23.10 kl. 24.00.

Samtidigt meddelar JHL  att dess övertids- och skiftbytesförbud upphör den 21 oktober klockan 24.00 vid stadens alla arbetsplatser.

Strejken påverkar stadens städservice, fastighetsunderhåll, kosthåll samt på dess motions-, idrotts- och kulturverksamhet.

Strejken kan påverka de mat- och städtjänster som Servicecentralen Helsingfors producerar för skolor och daghem samt måltidsservicens kundtjänst inom telefon- och välfärdstjänsterna. Strejken berör inte kosthållet inom vårdbranschen.

Strejken kan påverka vissa verksamheter i kultur- och fritidssektorn.

Också social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy och närvårdar- och primärskötarförbundet Super har lämnat varsel om ett skiftbytesförbud, som börjar måndagen den 22 oktober 2018 och avslutas söndagen den 4 november 2018 klockan 23.59.

Närmare om strejkens följder i olika sektorer

Kultur och fritid

Enligt informationen just nu håller utomhustjänsterna, Sporthallen, Idrottskvarnen, Östra centrums och Georgsgatans simhallar samt Åggelby idrottspark öppet under strejken.

Biblioteken, ungdomsgårdarna och museerna omfattas inte av strejken.

Kulturcentren, dvs. Annegården, Caisa, STOA, Nordhuset, Savoy, Gammelgården och Malmhuset håller öppet. Kulturhusen informerar om eventuella ändringar på sina webbplatser och via sociala medier.

Britas sim- och bollhall och Jakobacka simhall är stängda, men i båda simhallarna ordnas skolsimning. Turerna på Britas planer är inhiberade och motionssalen och gymmet i nedre våningen stängda, men man kan fritt använda Britas planer under strejken.

Fostran och utbildning

I de daghem, skolor, gymnasier och stadens yrkes- och vuxenläroverk där Servicecentralen Helsingfors står för maten, serveras även mat på måndag och tisdag, enligt den information vi har nu. På vissa verksamhetsställen kan det förekomma ändringar i menyn. I skolor och läroverk erbjuds inga avgiftsbelagda mellanmål eller cafétjänster.

19.10: Fostrans- och utbildningssektorn förbereder sig för den politiska strejk som äger rum den 22–23 oktober

Servicecentralen Helsingfors

Servicecentralen Helsingfors utbud till skolor och daghem kan variera på verksamhetsställena. Servicecentralen informerar om detta på sin webbplats. Servicecentralen svarar på frågor om service under strejken på numret 09 310 27138, 22-23.20 kl. 8-18. 

Palmias service

Strejken kan orsaka tillfälliga ändringar i Palmias verksamhet, bl.a. i fastighets- och matservicen. Störningens egentliga omfattning klarnar först 22.10.

Den här nyheten uppdateras när strejkens konsekvenser klarnar. Nyheten uppdaterades senast 19.10 kl. 16.40.

Också social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy och närvårdar- och primärskötarförbundet Super har lämnat varsel om ett skiftbytesförbud, som börjar måndagen den 22 oktober 2018 och avslutas söndagen den 4 november 2018 klockan 23.59.

3.10: Förbudet mot övertid och skiftbyte kan påverka stadens tjänster

DELA