Stigande sysselsättning i Helsingfors – men inte bland alla arbetslösa

Just nu är trenden på arbetsmarknaden i Helsingfors positiv. Antalet arbetstillfällen ökar, och antalet arbetslösa arbetssökande minskar. Men samtidigt växer antalet personer som varit arbetslösa i mer än fem år, och perioderna av arbetslöshet tenderar återkomma. Detta framgår av en färsk statistik från Helsingfors stadskansli.

Antalet sysselsatta växer

Andra kvartalet 2018 var antalet sysselsatta i Helsingfors och hela Huvudstadsregionen två procent större än det varit ett år tidigare. I Helsingfors var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar 73,5 procent, vilket är nästan en procentenhet högre än året innan. Antalet arbetstillfällen (jobb) var i Helsingfors två procent och i Huvudstadsregionen tre procent större än ett år tidigare.

Andra kvartalet 2018 hade drygt 70 procent av löntagarna i Helsingfors stadigvarande anställning på heltid, och 14 procent visstidsanställning på heltid. På deltid arbetade lite under 13 procent av löntagarna i Helsingfors.

11 400 lediga jobb i Huvudstadsregionen i slutet av juni – största efterfrågan inom bygg

I slutet av juni 2018 fanns det i Helsingfors nästan 7 400 lediga jobb (dvs. arbetstillfällen) som anmälts till TE-byrån (TE-tjänster / arbets- och näringsbyrån). Det var hela 36 procent fler än vid samma tid året innan. I Huvudstadsregionen som helhet hade de lediga arbetstillfällena ökat med 30 procent och i Finland som helhet med 26 procent under samma tid. I Huvudstadsregionen fanns det i slutet av juni drygt 11 400 lediga jobb.

I Huvudstadsregionen som helhet var efterfrågan på arbetskraft klart störst inom byggbranschen. I Helsingfors var dessutom efterfrågan på person- och paketbilsförare samt på försäljningspersonal stor. I Vanda fanns det också många lediga jobb inom städning samt frakthantering och lagring. I Esbo gällde efterfrågan även när- och hemvårdare.

Arbetslösheten sjunker, men fortfarande har många svårt att få arbete

I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 10,4 procent i juni, alltså 1,7 procentenheter lägre än ett år tidigare. År 2018 har antalet arbetslösa arbetssökande minskat månad efter månad. Men minskningen har inte längre accelererat – tvärtom ser den ut att ha blivit lite långsammare framåt sommaren. I slutet av juni fanns det 35 434 arbetslösa i Helsingfors, vilket var 13 procent färre än ett år tidigare.

Antalet personer som varit arbetslösa i över ett år fortsatte minska kraftigt även i juni. Nu fanns det 29 procent färre sådana långtidsarbetslösa än ett år tidigare. Det som inte minskat är antalet personer som varit arbetslösa i över fem år, tvärtom var de nu 17 procent fler än ett år tidigare.

Trots avbrott i arbetslösheten kan det för endel snart bli nya arbetslöshetsperioder i och med att visstidsanställning, utbildning eller kurser, eller att man tillfälligt är utanför arbetskraften, upphör. För många långtidsarbetslösa har arbetslösheten avbrutits för ett tag, men sedan snart fortsatt igen. Det tycks också bli allt vanligare att arbetslösa förflyttas mellan TE-förvaltningens olika serviceformer. I slutet av juni fanns det i Helsingfors sammanlagt nästan 20 800 personer som klassificerats som svårsysselsatta.

Uppgifterna i publikationen bygger på Statistikcentralens arbetslöshetsundersökning samt på Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetslöshetsundersökningens uppgifter är av riktningsgivande natur, och i synnerhet för Helsingfors del kan den slumpmässiga variationen vara stor.

Upplysningar:

projektforskare Hanna Ahtiainen, +358 9 310 36412, hanna.ahtiainen(a)hel.fi

Publikation:

Hanna Ahtiainen: Työllisyys Helsingissä 2. vuosineljänneksellä 2018, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:14, pdf-publikation.