Helsingfors statistiska årsbok för 2019

Helsingfors statistiska årsbok för 2019 har publicerats

Helsingfors statistiska årsbok innehåller statistiska uppgifter över Helsingfors och helsingforsare under 2019. I årsboken finns även uppgifter om grannstäderna, Helsingforsregionen, Finland, de största städerna i de nordiska länderna, de baltiska länderna och huvudstäderna samt S:t Petersburg.

Helsingfors statistiska årsbok utges nu för 107:e gången. Hela årsboken kan läsas här.

Statistisk årsbok 2019 berättar bland annat följande om Helsingfors och helsingforsarna:

  • Helsingfors hade 648 042 invånare vid årsskiftet 2018/2019. Befolkningen ökade med 4 770 personer jämfört med föregående år, dvs. 0,7%.
  • Vid utgången av 2018 fanns det sammanlagt 332 580 registrerade motorfordon i Helsingfors. Av dessa var 267 823 personbilar. Antalet personbilar har ökat med mer än 81 000 sedan 2000.
  • Under 2018 landade totalt 94 007 flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats. De hade över 20 miljoner passagerare. Under hela året landade plan i snitt med ca 6 minuters mellanrum.
  • I Helsingfors stadsbibliotek gjordes under 2018 sammanlagt 14 lån per invånare. 83,1 procent av lånen bestod av böcker. Av alla böcker som lånades ut var nästan 39,5 procent barnböcker.
  • Vid utgången av 2018 hade Helsingfors stad totalt 37 656 medarbetare. Den största sektorn var social- och hälsovårdsväsendet med sammanlagt 14 729 anställda löntagare.
  • Helsingfors mest populära turistmål var Borgbacken med 1 100 000 besökare 2018. Bland de populära besöksmålen fanns även Sveaborg, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors domkyrka, Uspenskijkatedralen och Högholmen.

Alla 255 statistiktabeller i årsboken är också tillgängliga som öppna data från tjänsten Helsinki Region Infoshare. I samma tjänst finns all statistik som publicerats från och med 2002. De äldre statistiska årsböckerna som publicerats 1905–2008 finns även tillgängliga i digital form i arkiveringssystemet Sinetti.

Statistisk årsbok publiceras av enheten för stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli.

Läs mer:

Helsingfors statistiska årsbok 2019, pdf