C21-städerna bildar ett ständigt nätverk. 6.10 på Helsingfors stadshuset. Foto: Pertti Nisonen

Stark och effektiv stadspolitik stärker hela Finland

C21-städernas gemensamma ställningstagande

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning 

Urbaniseringen en global megatrend men också ett starkt nationellt fenomen. Finland är inte utanför denna utveckling, utan även här flyttar folk till städerna. Redan nu bor mer än hälften av finländarna i C21-städerna och andelen finländare som bor i dessa städer förväntas öka. Det nyaste fenomenet är stadscentrumens dragningskraft och en inåtriktad tillväxt.

Urbaniseringen är förknippad med stora möjligheter men även med betydande utmaningar. Samtidigt som städerna har allt bättre förutsättningar att skapa ekonomisk tillväxt och välfärd i vårt land är också flera sociala problem koncentrerade till våra städer. En växande ojämlikhet, spänningar baserade på mångkulturalism eller kravet på städernas hållbara utveckling är bara några exempel på stora frågor som man söker svar på överallt i världen.

I synnerhet huvudstadsregionens och de övriga större städernas framgång är betydande för Finlands internationella konkurrenskraft. För en balanserad regional utveckling är det däremot väsentligt att vi har livskraftiga centrala städer i landskapen.

Finlands nationella fördel kräver en stark och visionär stadspolitik. I Finland finns ingen stark tradition av stadspolitik, vilket delvis beror på städerna själva.

För att utveckla den stadspolitiska agendan och storstädernas gemensamma målsättningar behövs olika forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Landet största städer (C21) har i detta syfte beslutat att grunda en stadigvarande sammansättning och börja mötas på stadsdirektörsnivå regelbundet, två gånger per år.

Det är en nationell förmån för ett litet land att utnyttja landets alla resurser. En utveckling av stadsområdena och hela landet är inte motstridiga målsättningar. Ju starkare de finländska städerna är och ju aktivare stadspolitiken är i Finland desto starkare är Finland som nation. Städerna vill bära ansvar för hela Finland. Social-, hälsovårds- och landskapsreformen bör stärka städernas roll som skapare av livskraft. Subsidiaritetsprincipen ska vara en utgångspunkt för reformer: Detta innebär att lagstiftningen och den offentliga förvaltningen flexibelt ska möjliggöra lösningar av olika typ i olika områden.

 • Jan Vapaavuori, Helsingfors
 • Jukka Mäkelä, Esbo
 • Lauri Lyly, Tammerfors
 • Kari Nenonen, Vanda
 • Päivi Laajala, Uleåborg
 • Aleksi Randell, Åbo
 • Timo Koivisto, Jyväskylä
 • Jyrki Myllyvirta, Lahtis
 • Jarmo Pirhonen, Kuopio
 • Marita Toikka, Kouvola
 • Aino-Maija Luukkonen, Björneborg
 • Kari Karjalainen, Joensuu
 • Kimmo Jarva, Villmanstrand
 • Timo Kenakkala, Tavastehus
 • Tomas Häyry, Vasa
 • Esko Lotvonen, Rovaniemi
 • Jorma Rasinmäki, Seinäjoki
 • Timo Halonen, S:t Michel
 • Jorma Haapanen, Kotka
 • Lauri Inna, Salo
 • Jukka-Pekka Ujula, Borgå