Stadsstyrelsens koncernsektion hörde aktualitetsrapporter från HUS och HRT

Vid sammanträdet 10 maj hörde Helsingfors stadsstyrelses koncernsektion aktuella rapporter från samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) samt samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Enligt en rapport från samkommunen HUS minskade efterfrågan på HUS tjänster undantagsvis under 2020 på grund av covid-pandemin. Den planerade icke-akuta behandlingen minskade med 7,7 procent jämfört med föregående år.

Av befolkningen i HUS:s medlemskommuner använde ca 570 00 pers. specialiserad sjukvård 2020. Mängden ökade med 27 000 pers. från föregående år. En betydande del av tillväxten berodde på att en del coronaprovtagningar under mars-september räknades som specialiserad sjukvård.

Huvudstadsregionens borgmästare hade ställt upp som mål för HUS att samkommunen gör upp planer för återhämtning från pandemin och att genomföra dem så effektivt som möjligt i samarbete med städerna i huvudstadsregionen.

HRT:s biljettintäkter rasade

Enligt HSL: s aktuella rapport rasade antalet passagerare och biljettintäkterna i kollektivtrafiken på grund av covid-pandemin. HRT:s biljettintäkter 2020 uppgick till 243 miljoner euro, vilket var 148 miljoner euro lägre än budgeten.

Passagerarantalet minskade med 36,5 procent från år 2019. HRT baserade sin prognos för biljettförsäljningen 2020 på att passagerarantalet ökar med 1,5%.

Huvudstadsregionens borgmästare hade ställt upp som mål för HRT att göra upp planer för återhämtning från pandemin och att så effektivt som möjligt genomföra dem i samarbete med huvudstadsregionens städer, samt att analysera konsekvenserna och rapportera detta öppet till medlemskommunerna.

Stadsstyrelsens koncernsektion antecknade båda aktualitetsrapporterna.