Stadsstyrelsens koncernsektion behandlade Helens aktuella översikt och Östbanan Ab:s aktieägaravtal

Vid sammanträdet 14.6 hörde Helsingfors stadsstyrelses koncernsektion en aktuell översikt från Helen Ab. Helens investeringar i koldioxidneutral energiproduktion börjar synas som ökande investeringsmängder. Helens resultat för året 2021 förväntas bli på tydligt lägre nivå än året tidigare. Resultatutsikterna försämras av högre bränslekostnader och punktskatten på fossila bränslen samt prisstegringen för utsläppsrätter. Koncernsektionen antecknade den aktuella översikten.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt att för Helsingfors stads del godkänna Östbanan Ab:s aktieägaravtal. Som förutsättning för beslutets verkställande är att stadsfullmäktige godkänner stadens deltagande som aktieägare i projektbolaget Östbanan Ab som utvecklar spårförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola. Stadsfullmäktige behandlar ärendet 16.6.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt även om höstens sammanträdestider. Under hösten 2021 sammanträder koncernsektionen 30.8, 20.9, 11.11, 1.11, 22.11. och 13.12.

Foto: Jussi Hellsten