Stadsstyrelsen lämnade förslag till fullmäktige om borgmästare och biträdande borgmästare

Stadsstyrelsen lämnade 26.7 sitt förslag till stadsfullmäktige om ny borgmästare och nya biträdande borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar i augusti. Borgmästaren och de biträdande borgmästarna väljs av stadsfullmäktige som har sitt första sammanträde måndagen den 2 augusti.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer Juhana Vartiainen till borgmästare från och med den 2 augusti 2021. Stadsstyrelsen föreslår vidare att Anni Sinnemäki väljs till biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn, att Nasima Razmyar väljs till biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn, att Daniel Sazonov väljs till biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn och att Paavo Arhinmäki väljs till biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn.

Vid sitt första sammanträde väljer stadsfullmäktige också fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt ledamöterna och medlemmarna bl.a. till stadsstyrelsen och nämnderna.

Stadsfullmäktige sammanträder måndagen den 2 augusti med början klockan 18. Sammanträdet kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Paavo Jantunen