Stadsstyrelsen godkände överföring av verksamheten vid Helsingfors förläggning till Migrationsverket

Stadsstyrelsen godkände en överföring av verksamheten vid Helsingfors förläggning till Migrationsverket i form av överlåtelse av rörelse från och med 25.10.2021.

Enligt Migrationsverkets nuvarande verksamhet och strategi ansvarar verket som sin egen verksamhet för funktioner som är avgörande för mottagningssystemet. Avtalet mellan Migrationsverket och Helsingfors stad om underhållet av Helsingfors förläggning löper ut 24.10.2021.

Verksamheten vid Helsingfors förläggning består i nuläget av en förläggning och två serviceställen för asylsökanden som har privat inkvartering.

Beslut för fortsatt undantag i den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen fattade beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller 10.9–9.10.2021, eller tills man beslutar om annat i ärendet. Stadsstyrelsens beslut är en förutsättning för att utbildningsanordnaren ska kunna fatta beslut om att övergå till exceptionella arrangemang när coronasituationen så kräver.

Stadsstyrelsen tillsatte också en digitaliseringskommitté för verksamhetsperioden 2021–2023. Till dess uppgifter hör bl.a. att följa upp och främja stadens och dess sektorers digitalisering och utvärdera nuläget i stadens digitalisering.

Stadsstyrelsen lämnade förslag om ny sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att man anställer en ny sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige anställer Satu Järvenkallas för tjänsten som sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn för en bestämd tid på sju år.