Stadsstyrelsen beslutade om en fortsättning på de avvikande arrangemangen inom den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 4.1 om möjliggörandet av en fortsättning på de avvikande arrangemangen inom den grundläggande utbildningen.

Beslutet gäller 7.1-6.2.2020, eller tills man beslutar om annat i ärendet. Stadsstyrelsen har fattat beslut i ärendet tidigare, 10.8.2020, 31.8.2020, 5.10.2020, 9.11.2020 och 7.12.2020.

Stadsstyrelsens beslut är en förutsättning för att utbildningsanordnaren ska kunna fatta beslut om att övergå till exceptionella arrangemang när coronasituationen så kräver.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.