Stadsstyrelsen beslutade att stadens organ återgår till fysiska möten - Koncernsektionen hörde aktualitetsrapport från Helsingfors hamn

Vid sammanträdet 10 oktober beslutade stadsstyrelsen att häva beslutet från 26 mars 2020 om elektroniska sammanträden för stadens organ. Organen kan återgå till fysiska möten från och med 18 oktober.

Helsingfors stads covid-samordningsgrupp konstaterade vid sitt möte 29 september, att det med tanke på epidemiläget inte anses nödvändigt att stadsfullmäktige och övriga förtroendevaldas organ sammanträder elektroniskt från och med 1 oktober.

Vid sammanträdena iakttas de nationella rekommendationerna för hygienisk praxis även i fortsättningen.

Ungdomarnas initiativ till fullmäktige

På sitt sammanträde den 11 oktober behandlade stadsstyrelsen också initiativ från ungdomar. Under tiden 1.1 -30.6.2021 hade det lämnats in totalt 17 stycken.  Ungdomarnas initiativ vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Koncernsektionen hörde aktualitetsrapport från Helsingfors hamn

Vid sammanträdet 11.10 presenterade Helsingfors Hamn Ab en aktuell rapport, som koncernsektionen antecknade. Helsingfors Hamn administrerar Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen och Nordsjö hamn.

Helsingfors hamn ska öka sin produktion av förnybar energi och ökar märkbart antalet solpaneler både i Nordsjö hamn och i Västra terminalen 2. Helsingfors hamn har som målsättning att dess verksamhet ska vara helt klimatneutralt senast 2035.