Stadsstrategins genomförande bedöms vid fullmäktigeseminariet

Hur har Helsingfors stadsstrategi om att vara världens bäst fungerande stad utfallit? Och vilka erfarenheter har stadens anställda av ledningen och ledarskapskulturen? Bland annat dessa teman står på programmet för Helsingfors stadsfullmäktiges seminarium 4-5.2.2021.

På fullmäktigeseminariet utvärderas hur stadsstrategin genomförts, dess lärdomar och genomslagskraft under mandatperioden 2017-2021. Under våren fortsätter man utvärdera strategiperioden utgående från debatten vid fullmäktigeseminariet.

På torsdagen går man igenom hur strategin genomförts i sken av de strategiska mätarna och ur revisionskontorets synvinkel. Efter öppningsanförandena presenterar stadens sektorchefer de centrala framgångarna, utmaningarna och lärdomarna med stadsstrategin i varje sektor.

På fredagen behandlas helhetsbedömningen av Helsingfors ledarskapssystem och verksamhetsmodell. Stadens personal presenterar sina erfarenheter om ledningen och verksamhetskulturen. På fredagen står på programmet även fullmäktigegruppernas anföranden och presentationer om coronakrisens eventuella effekter på strategin samt beredning inför den nya fullmäktigeperioden med tanke på strategiarbetet.

På grund av coronaläget ordnas fullmäktigeseminariet via fjärranslutning. Seminariet kan följas på Helsingforskanalen.
Seminariets program, material och föredrag publiceras (på finska) på stadsfullmäktiges webbsida.