Helsingfors stadsfullmäktige. Foto: Pertti Nisonen / Helsingfors stad

Stadsstrategins genomförande bedöms vid fullmäktigeseminariet

Hur har Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 genomförts i de olika sektorerna? Och hur har stadens anställda förhållit sig till det ledarskapssystem och den sektormodell som infördes år 2017? Bland annat dessa teman står på programmet för Helsingfors stadsfullmäktiges halvvägsgranskningsseminarium 13–14.6.2019. Seminariet kan följas på Helsingforskanalen.

Helsingfors stadsfullmäktige som började i juni 2017 har nu kommit till mitten av sin mandatperiod. Deltagarna i fullmäktigeseminariet får höra om och diskutera fullmäktigeperiodens projekt och bedöma hur dessa har förverkligats i sektorerna.

Seminariet öppnas av borgmästaren Jan Vapaavuori med sitt anförande om bedömningen av hur stadsstrategin 2017–2021 har genomförts. Om bedömningen av ledarskapssystemet och sektormodellen berättar konsult Arto Smolander från KPMG. Den nya personaldirektören Nina Gros talar om personalens erfarenheter om reformerna. Delaktighets- och interaktionschefen Johanna Seppälä berättar om delaktighets- och interaktionsmodellens genomförande.

Efter öppningsanförandena presenterar sektorcheferna stadsstrategins genomförande i sina sektorer. Seminariet slutar med gruppanföranden på fredag.

Seminariet kan följas som direktsändning på Helsingforskanalen (www.helsinkikanava.fi).

Materialen och föredragen på seminariet publiceras på stadsfullmäktiges webbsida.

Program på svenska


DELA