Kunder med post till registratorskontoret kan komma in i entréhallen och lämna sin post i postlådan.

Stadshusets entréhall tills vidare stängd

Tillträdet till stadshusets entréhall har begränsats på grund av coronaviruset. Kunder med överenskomna möten kan komma in via stadshusets huvudingång genom att trycka på summern klockan 8–16. Stadens registratorskontor har övergått att betjäna sina kunder per telefon (09 310 13700) och per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi vardagar klockan 8.15–16.00. Kunder med post till registratorskontoret kan komma in i entréhallen och lämna sin post i postlådan.

Stadshusets ingång på Sofiegatan är stängd.

Evenemangen för allmänheten har inställts

Alla evenemang för allmänheten på evenemangstorget i stadshusets entréhall har inställts tills slutet av april. Vanligtvis är entréhallen ett vardagsrum för invånarna, men nu begränsas användningen till endast det nödvändiga. Med de här åtgärderna begränsas samlingar med mer än 10 personer i stadshusets entréhall.