Kaupunginvaltuuston kkyselytunti 26.2.2020 tulkataan viittomakielelle.

Stadsfullmäktiges frågestund tolkas till teckenspråk

Frågestunden ordnas onsdag 26 februari som en del av stadsfullmäktiges sammanträde. Sammanträdet börjar kl. 18.00. Här en nyhet på teckenspråk om temat. Nyheten visas på finskt teckenspråk. 

På frågestunden behandlas ledamoten Terhi Koulumies (Saml.) fråga om beredskap inför en coronavirusepidemi. Frågan besvaras muntligt av biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa.

Ledamoten Atte Harjannes (Gröna) fråga gäller hur staden anpassar sig till klimatförändringen: Hur kan staden säkerställa att anpassningen till klimatförändringen beaktas och får tillräckligt med resurser i stadens olika sektorer med hänsyn till de olika tidsspannen för anpassningen. Frågan besvaras av biträdande borgmästaren för stadsmiljön Anni Sinnemäki.

Stadsfullmäktige ordnar regelbundet frågestunder i anslutning till sina sammanträden. Under frågestunderna behandlas frågor som ledamöterna ställt till borgmästaren och biträdande borgmästarna. Dessa ger sitt svar muntligt, och fullmäktige kan diskutera ämnet. På frågestunderna behandlas aktuella ämnen som intresserar helsingforsarna och som hänför sig till borgmästarkollegiets sektorer.

Denna gång prövas teckenspråkstolkning för första gången på frågestunden. Avsikten är att fortsätta med försöket på hösten. Utifrån erfarenheterna dryftas möjligheterna att regelbundet ordna teckenspråkstolkning.

Direktsändning på Helsingfors-kanalen, publikläktaren öppen för stadsborna

Nyheten visas på finskt teckenspråk.

Frågestunden med teckenspråkstolkning kan följas i direktsändning eller som inspelning på Helsingfors-kanalen. Fullmäktiges sammanträden kan också följas på plats på publikläktaren, till vilken det finns en tillgänglig ingång vid Sofiegatan 3 (på kartan), på innergården. Publikläktaren öppnas ungefär 30 minuter före sammanträdet, och det är fritt fram att både komma och gå under sammanträdet.

Stadsfullmäktiges sammanträde 26.2.2020 börjar kl. 18. Frågestunden ordnas genast i början av sammanträdet. Föredragningslistan för sammanträdet har publicerats på stadsfullmäktiges webbplats under De nyaste föredragningslistorna och protokollen.