Helsingfors borgmästare: (från vänster) Paavo Arhinmäki, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Nasima Razmyar och Daniel Sazonov.

Stadsfullmäktige valde Helsingfors nya borgmästare och biträdande borgmästare

Helsingfors stadsfullmäktige valde på sitt första sammanträde Juhana Vartiainen (Saml.) till borgmästare. Anni Sinnemäki (Gröna) fortsätter som biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn. Nasima Razmyar (SDP), som var biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn under den förra perioden, flyttar till biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn. Daniel Sazonov (Saml.) börjar som biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn och Paavo Arhinmäki (VF) som biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn.

På första sammanträdet valde fullmäktige också presidiet. Fullmäktige valde De Grönas Fatim Diarra till ordförande för stadsfullmäktige. Diarra är till yrket kommunikationsexpert, Gröna förbundets vice ordförande och hon inleder sin andra fullmäktigeperiod som ledamot.

Första vice ordförande är riksdagsledamot Wille Rydman (Saml.) och andra vice ordförande statssekreterare Pilvi Torsti (SPD).

Alla beslut var enhälliga. Borgmästarnas mandattid började 2.8.2021 och pågår i en fullmäktigeperiod, dvs. fyra år.

Borgmästare Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen (Saml.) är riksdagsledamot, ekonomist och politices doktor.

Vartiainen är född 1958. Efter att som barn ha bott både i Helsingfors och Paris studerade Vartiainen ekonomiska vetenskaper vid Helsingfors universitet och doktorerade år 1992. Därefter har han arbetat som ekonomist, forskare och som chef för forskningsorganisationer i Finland och Sverige.

År 2003 började Vartiainen i Sverige som chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, FIEF, varifrån han gick vidare till forskningschef för det statliga Konjunkturinstitutet i Sverige. År 2012 valdes Vartiainen till överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). År 2015 valdes han till riksdagsledamot.

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki (Gröna) har varit biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn under åren 2017–2021 och som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet i Helsingfors under åren 2015–2017.

Tidigare har Sinnemäki varit riksdagsledamot för de Gröna, partiets ordförande och arbetsminister. I Helsingfors har hon varit fullmäktigeledamot från och med år 2005 och bland annat ordförande för kultur- och biblioteksnämnden.

Anni Sinnemäki är född 1973 i Helsingfors. Hon har studerat rysk litteratur vid Helsingfors universitet och avlagt kandidatexamen i humanistiska vetenskaper år 2001. Hon har skrivit texter för gruppen Ultra Bra och diktböckerna Sokeana hetkenä och Aleksis Kiven katu.

Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar

Nasima Razmyar (SDP) har varit biträdande borgmästare för Helsingfors kultur- och fritidssektor under åren 2017–2021.

Tidigare har hon varit riksdagsledamot, politisk medarbetare i SPD:s riksdagsgrupp och riksdagsgruppens kommunikationssekreterare. Razmyar har också arbetat för Internationella organisationen för migration (IOM) samt vid Mannerheims Barnskyddsförbund och vid Monika-Naiset liitto med invandrarrelaterade uppgifter. Razmyar valdes för första gången in i Helsingfors stadsfullmäktige år 2012.

Nasima Razmyar är född i Kabul, Afghanistan år 1984. Hon har studerat till samhällspedagog vid yrkeshögskolan HUMAK och avlagt högre yrkeshögskoleexamen i kulturproduktion vid yrkeshögskolan Metropolia.

Biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Daniel Sazonov

Daniel Sazonov (Saml.) är ordförande för fullmäktigegruppen för Samlingspartiet i Helsingfors, stadsfullmäktigeledamot och Samlingspartiets strategichef. Tidigare har Sazonov arbetat bland annat som undervisningsministers specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet, intressebevakningsexpert och rådgivningsjurist samt som ordförande för Finlands Gymnasistförbund och Samlingspartiets Ungdomsförbund.

Sazonov är född 1993 i Helsingfors. Han har studerat rättsvetenskap vid Helsingfors universitet och avlagt magisterexamen i rättsvetenskap år 2020.

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki

Paavo Arhinmäki (VF) är riksdagsledamot och ordförande för riksdagsgruppen. Han har varit riksdagsledamot sedan år 2007 och kultur- och idrottsminister under åren 2011–2014. Han har tidigare varit riksdagsledamots assistent, ordförande för Vänsterunga och i redaktionellt arbete. Han har suttit i Helsingfors stadsfullmäktige sedan år 2001.

Arhinmäki är född 1976 i Helsingfors. Arhinmäki är till utbildningen student och politices studerande vid Helsingfors universitet.

Foto: Pertti Nisonen