Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsrapporten på onsdagens sammanträde

Onsdag 19 juni sammanträder stadsfullmäktige den sista gången före sommarlovet, med start redan kl. 16. På föredragningslistan finns bland annat utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för 2018 samt ansvarsfrihet för 2018. Att godkänna bokslutet för 2018 samt Helsingfors välfärdsplan för 2019-2021 står också på listan.

På föredragningslistan finns bland annat detaljplaneändringar och detaljplanen för den östra skärgården. 

Fullmäktige ska också utse en ersättare för biträdande borgmästaren i kultur- och fritidssektorn, Nasima Razmyar, under tiden för hennes familjeledighet 18.7 -31.12.2019. 

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset från fullmäktigesalens publikläktare eller via Helsingforskanalen på webben. En inspelning av sammanträdet kan man också senare se på Helsingforskanalen. 

Fullmäktiges beslut kan följas direkt i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet i redogör stadsfullmäktige för besluten i ett beslutsmeddelande.

De ärenden som behandlas vid sammanträdet framgår av föredragningslistan, som kan läsas på förhand. Man kan söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Man kan även bidra till diskussionen med hashtaggen #helvaltuusto.

Fullmäktige sammanträder följande gång den 28 augusti.

Läs mer:

Föredragningslistan för sammanträdet 19-06-2019

Helsingforskanalen

Tjänsten Päätökset (på finska)