Stadsfullmäktige sammanträder på distans.

Stadsfullmäktige sammanträder den 6 maj – informationsmöte för ledamöterna om coronaviruset

Stadsfullmäktige sammanträder på distans onsdagen den 6 maj 2020 kl. 18. På föredragningslistan finns bland annat en detaljplaneändring för ett kvarter och närliggande områden i Botby för byggande av ett språkgymnasium och en höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av skolhuset för Helsingin Medialukio.

I samband med fullmäktigesammanträdet ordnas dessutom ett informationsmöte för ledamöterna om situationen med coronaviruset. På informationsmötet talar borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästarna Pia Pakarinen, Anni Sinnemäki, Nasima Razmyar och Sanna Vesikansa.  Informationsmötet och fullmäktigesammanträdet kan följas på Helsingforskanalen. Efter informationsmötet fortsätter fullmäktigesammanträdet i vanlig ordning.

Stadsfullmäktiges publikläktare är stängd på grund av coronavirusutbrottet. Stadsstyrelsen beslutade om stängningen av läktaren på sitt sammanträde den 4 maj 2020. Beslutet påverkas av ändringen i kommunallagen den 1 maj 2020, enligt vilken kommunala organs offentliga sammanträden kan följas endast elektroniskt i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Publikläktaren hålls därför stängd fram till den 31 juli 2020. Fullmäktiges sammanträden kan dock följas på Helsingforskanalen.

Sammanträdets föredragningslista har publicerats på stadsfullmäktiges webbsidor.

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

Foto: Kata Kauppinen