Stadsfullmäktige behandlar höjd priskalkyl för Jokerbanan

Stadsfullmäktige behandlar på onsdagen bland annat den höjda kostnadskalkylen i planen för Jokerbanan och dessutom planen för en depå för Jokerbanan. Fullmäktige sammanträder onsdagen den 13 mars kl. 18.00.

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset på fullmäktigesalens publikläktare eller på Helsingforskanalen på webben.

En inspelning av sammanträdet kan också ses senare i Helsingforskanalens videoarkiv. Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet också i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande (på finska).

Andra ärenden som behandlas på sammanträdet kan granskas på föredragningslistan. Bakgrundsinformation går att söka i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Sammanträdets föredragningslista
Helsingforskanalen

DELA