Sammanträde på distans.

Stadsfullmäktige håller igen sammanträde på distans den 27 maj

Stadsfullmäktige håller ett sammanträde på distans onsdagen den 27 maj kl. 18. På föredragningslistan finns bland annat arrendeprinciper för affärs- och kontorstomten för Åbo kasern i Kampen med tanke på ett restaurang- och filmcenter. Andra ärenden på föredragningslistan är projektplanen för ombyggnad av Taivallahden peruskoulus skolhus och hyrning av lokaler som tillfälliga skollokaler för fostrans- och utbildningssektorn på Arkadiagatan. En stor del av fullmäktigeledamöterna deltar i sammanträdet på distans.

Stadsfullmäktiges publikläktare är stängd på grund av coronaepidemin. Stadsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 4.5.2020 beslut om att stänga läktaren. Bakom beslutet finns en ändring 1.5.2020 av kommunallagen, enligt vilken ett kommunalt organs offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt på det sätt som kommunstyrelsen anger i sitt beslut. Som en följd av detta hålls publikläktaren stängd till 31.7.2020. Det är dock möjligt att följa fullmäktigesammanträdena på Helsingforskanalen.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går också att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Föredragningslistan för stadsfullmäktige sammanträde har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset