Stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige godkände två detaljplaneändringar för Kampen

Stadsfullmäktige godkände den 21 september två detaljplaneändringar för Kampen och en för Stockholmsgatan i Mejlans.

Den ena detaljplaneändringen för Kampen gör det möjligt att bygga Centrums central för hälsa och välbefinnande på den plats där ingången till Kampens metrostation nu står. Metroingången i en våning ersätts med en nybyggnad i åtta våningar.

Den andra detaljplaneändringen i Kampen gäller en hotelltomt bredvid Kampens metrostation på adressen Runebergsgatan 2. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ut hotellet på den öppna platsen på tomten. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att ordna kongresser på hotellet.

Dessutom godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring för Stockholmsgatan 10 i Mejlans. Detaljplaneändringen gäller yrkeshögskolan Metropolias före detta tomt i hörnet av Stockholmsgatan och Paciusgatan, som Kojamo Abp köpt av staden. Efter att Metropolia flyttat till det nya campusområdet i Kvarnbäcken ska byggnaden på tomten enligt planen byggas om till bostäder och kontorslokaler. Dessutom ska nya byggnader uppföras på tomten. Antalet invånare ökar med ca 400.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.