Bild: Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy / Atelier Replica

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för nybyggnaden för Pasilan peruskoulu och daghemmet Päiväkoti Pasila

Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplanen för Pasilan peruskoulus och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad vid sitt sammanträde den 15 juni. Stadsfullmäktige godkände också detaljplaneändringar för Majstad, Kottby och Bocksbacka och behandlade Helsingfors stadsmiljörapport för 2021.

Nybyggnaden för Pasilan peruskoulu och daghemmet Päiväkoti Pasila ska uppföras i Bangårdskvarterens nya bostadsområde i Mellersta Böle, norr om köpcentret Tripla. De nya lokalerna dimensioneras för 1 000 elever i årskurs 1–9 och 200 barn i det nya daghemmet som ska grundas.

Nybyggnaden behövs eftersom skolan och daghemmen i Böle i nuläget har otillräckliga lokaler för det växande användarantalet. Lokalerna motsvarar inte heller fullt ut de funktionella målen i läroplanen och planen för småbarnspedagogik. Nybyggnaden kommer att ersätta Pasilan peruskoulus nuvarande lokaler på tre adresser.

Projektets maximala omfattning är drygt 13 000 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 56,6 miljoner euro. Avsikten är att nybyggnaden tas i bruk i oktober 2024.

Detaljplaneändringar för Kottby, Majstad och Bocksbacka

Stadsfullmäktige godkände också detaljplaneändringar för Kottby, Majstad och Bocksbacka. Detaljplaneändringen för Lyckovägen i Kottby gäller Metropolias före detta tomt och fastighet som Kojamo Oyj hat köpt av staden och som ligger i Kottby invid Lyckoparken. Ändringen gör det möjligt att bygga nya bostäder och omvandla den före detta skolbyggnaden till en bostadsbyggnad. Byggnaden ska innehålla bostäder för kring hundra nya invånare.

Detaljplaneändringen för Damaskusvägen 4 i Majstad gör det möjligt att riva en affärsbyggnad och bygga två nya bostadshus på dess plats och på kvarterets innergård. Antalet invånare ökar med cirka 110. Detaljplanen för Säteriporten i Bocksbacka gäller en helhet på tre projekt kring Bocksbacka station. Planändringen gör det möjligt att förnya och komplettera byggnadsbeståndet, vilket förutsägs öka invånarantalet med cirka 200.

Helsingfors stads miljörapport 2021

Stadsfullmäktige behandlade även Helsingfors miljörapport för 2021. Rapporten beskriver hur stadens miljömål uppnåtts, hur stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verkställts.
Helsingfors stads miljörapport 2021 (nätpublikation)

Alla beslut som stadsfullmäktiges fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska) . Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy / Atelier Replica