Två läkare.

Stadsfullmäktige godkände konkurrensutsättning av stadens företagshälsovård

Vid sitt sammanträde 1.6 godkände stadsfullmäktige att staden kan konkurrensutsätta de företagshälsovårdstjänster som staden producerar som egen verksamhet.

I stadens budget för i år konstateras att det kommer att ordnas en kvalitetstävling om företagshälsovårdstjänster för att göra företagshälsovårdstjänsterna mer tillgängliga. Konkurrensutsättningen ska ordnas så att personalen hos affärsverket företagshälsan övergår genom överlåtelse av rörelse till den aktör som vinner anbudsförfarandet.

Företagshälsan Helsingfors har från och med år 1964 ansvarat för företagshälsovårdstjänster för Helsingfors stads ca 39 000 anställda och dottersammanslutningarnas ca 3500 anställda.

Stadsfullmäktige beslutade även att Helsingfors stad grundar ett in-house-bolag som erbjuder interna grundläggande digitala tjänster. I fjol centraliserades de grundläggande digitala tjänsterna för stadens sektorer och centralförvaltning. Det nya in-house-bolaget fortsätter det arbetet. Bolaget inleder sin verksamhet i början av 2023.

Fullmäktige behandlade dessutom flera motioner väckta av ledamöter. 

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Sakari Röyskö