Stadsfullmäktige behandlade Helsingfors budget 2020

Fullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 13 november förslaget till stadens budget för år 2020 och till ekonomiplan för åren 2020–2022. Budgetförslaget baserar sig på slutresultatet av budgetförhandlingarna mellan de fullmäktigegrupper som är företrädda i stadsstyrelsen.

Budgetförslaget utgår från att tillväxten i Helsingfors fortsätter. En hållbar tillväxt förutsätter kontinuerliga investeringar i utvecklingen av stadsstrukturen. Nästa år överskrider investeringsnivån i Helsingfors för första gången i historien en miljard euro.

I Helsingfors kommunalskattesats föreslås inga ändringar för år 2020, utan den bevaras enligt budgetförslaget vid 18,0 procent. Samfundsskatteintäkterna beräknas uppgå till 600 miljoner euro, vilket är 1,7 % mer än prognosen för år 2019.

Stadsfullmäktige debatterade budgeten i ungefär fem timmar. Fullmäktige fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt nästa sammanträde den 27 november. Också de motförslag och förslag till hemställningsklämmar som gjordes vid sammanträdet tas upp till omröstning vid nästa sammanträde.

Läs mer om budgeten:
Helsingfors stads nyhet
Föredragningslista 13.11
Webbplatsen Helsingfors stads budget 2020

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en ishall i Britas idrottspark

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en nybyggnad med ishallar i Britas idrottspark. Projektet omfattar högst 8 236 m² bruttoyta och maximipriset är 19 400 000 euro.

De gamla ishallarna i Britas idrottspark har rivits och man har för avsikt att i deras ställe bygga en ny ersättande ishall med två rinkar i full storlek. Det är meningen att ishallen ska stå färdig 2021.

På våren 2018 utfärdades ett användningsförbud för de gamla ishallarna på grund av dåliga inneluftsförhållanden. De ishallar som togs ur bruk utnyttjades aktivt av klubbar och också andra utövare av issport och de är en väsentlig del av motionstjänsterna i Britas idrottspark.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).