Busholmen.

Stadsfullmäktige behandlade flera motioner

Stadsfullmäktige behandlade den 2 juni ett flertal fullmäktigemotioner och en gruppmotion från Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Dessutom fastställde stadsfullmäktige arrendeprinciper för två tomter på Busholmen i Västra hamnen. Den ena tomten är reserverad för Varsinaissuomalainen Ylioppilashuonesäätiö sr för hyresbostäder med statligt stöd åt studenter och den andra tomten för planering av bostäder i form av bostadsandelslag och för organisering av ett konsultdrivet projekt för gruppbyggande.

Planeringen av genomförandet av bostadsprojekten har avancerat, varför det är behövligt att fastställa arrendeprinciper för tomterna. Arrendetiden för båda tomterna är ungefär 60 år. Tomterna på Busholmen har utarrenderats för ca 60 år i enlighet med vedertagen praxis.

Stadsfullmäktige valde också ordförande samt första och andra vice ordförande för fullmäktiges återstående mandattid. Som en följd av att kommunalvalet senarelagts fortsätter fullmäktiges mandattid till utgången av juli. Till ordförande valdes enhälligt Otso Kivekäs, till första vice ordförande Harry Bogomoloff och till andra vice ordförande Paavo Arhinmäki.

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet 2.6. kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Foto: Antti Pulkkinen