Stadion

Stadionstiftelsens översikt på koncernsektionens möte

Vid sammanträdet 8 februari hörde koncernsektionen vid Helsingfors stadsstyrelse en aktuell rapport från Stadionstiftelsen. Stadionstiftelsen sköter om och underhåller Olympiastadion, som ägs av Helsingfors stad.

Under 2020 var Stadionstiftelsens viktigaste uppgift att förbereda öppningen av Olympiastadion efter ombyggnaden. Olympiastadion öppnades 22 augusti 2020, men på grund av coronapandemin måste öppningsceremonin anpassas enligt myndigheternas bestämmelser och restriktioner.

De slutliga totalkostnaderna för ombyggnaden och förnyelsen av Olympiastadion uppgick till ca 337 miljoner euro. Under projektets gång steg kostnaderna särskilt på grund av att byggentreprenaderna blev dyrare då det rådde högkonjunktur. Koncernsektionen antecknade Stadionstiftelsens översikt.

Stadsstyrelsens koncernsektion hörde även en lägesrapport om målsättningarna för och beredningen av den omorganisation som stödjer Helsingfors internationella konkurrens- och dragningskraft.

Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas på sidan med de nyaste föredragningslistorna och protokollen (på finska).

Koncernsektionens följande möte är 8 mars.

Foto: Wellu Hämäläinen.