Tölö.

Staden stöder företagare och arbetssökande i coronakrisen

Helsingfors stad hjälper företagare på många sätt under coronakrisen och letar jämt efter nya sätt att underlätta företagens situation. Många tjänster, som t.ex. skötsel av sysselsättning, fortsätter som vanligt, fast nu på distans. Helsingfors gör även kontinuerligt intensivt samarbete bl.a. med andra inhemska och utländska städer, högskolor samt företagsvärlden för att staden skall ha aktuell information som stöder de åtgärder som görs och som styr hjälpen i rätt riktning.

Rådgivning och ekonomiskt stöd

Ensamföretagare som lider av ekonomiska förluster orsakade av coronakrisen, understöds med ett engångsbidrag på 2000 euro. Verksamhetsbidraget som kan sökas för tiden 16.3.-31.8.2020 är avsedd för alla ensamföretagare oavsett företagsform, och kan ansökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare.

Företag som levererat tjänster eller varor till Helsingfors stad kan nu be att få räkningen eller räkningar betalda tidigare än förfallodagen. Alla betalningsberättigade räkningar, som blivit granskade och godkända i inköpssystemet, behandlas omedelbart oberoende av förfallodagen. För övrigt strävar staden även till att agera flexibelt, inom lagens ramar, med sina avtalsparter som påverkats av coronakrisen .

För att företagen skall kunna klara sig i coronakrisen startade staden, som sin första åtgärd då epidemin bröt ut, en avgiftsfri rådgivningstjänst för alla företagare. NewCo Helsinkis företags- och startuprådgivning betjänar vardagar kl. 9-11 och 13-17 på numret +358 (0)9 310 36360. NewCo Helsinki upprätthåller även en omfattande lista över tjänster som hjälper företagare att klara av situationen.

Lindring i hyror

Staden befriar flera företagshyresgäster verksamma inom branscher som påverkas av coronakrisen från att betala hyra under tiden 1.4.-30.6.2020. Hyran uppbärs inte heller för torgplatser under samma tid. Befrielse från hyresavgiften sker automatiskt.

Även arrendatorer av företagstomter har utlovats befrielse från hyresbetalning. Då befrielsegrunden uppfylls befrias tomtarrendatorn i sin helhet från skyldigheten att betala hyra för högst tre månader. Månaderna för befrielse från hyresbetalning är i princip april, maj och juni.

Hyror debiteras inte heller av hyresgäster av terrasser som inte är täckta under tiden 1.4.-30.6.2020. Beslutet att avbryta hyresindrivningen gäller alla terrasser som inte är täckta och parkeringsplatser som hyrts ut för terrassbruk, s.k. parklet-terrasser. Betalning av hyra för terrasser avbryts automatiskt.

Betjäning av arbetssökande och arbetsgivare fortsätter

Rekryteringen har inte stannat upp på grund av coronakrisen, på en del branscher har förfrågan av arbetstagare till och med ökat. Stadens företagskoordinatorer är i aktiv kontakt med företagen och hjälper på så sätt arbetssökande och arbetsgivare att mötas. För tillfället söks t.ex. hundratals säsongsarbetare för grönsaks-, bär- och trädgårdsbranschen i Nyland för kommande sommar. Staden har öppnat ett telefonnummer och e-postadress som hjälper intresserade av säsongsarbete med hur man ansöker och börjar arbeta.

Det lönar sig för både arbetssökande och arbetsgivare att komma ihåg stadens mångsidiga stödtjänster för sysselsättning, som Helsingforstillägget, som man kan utnyttja då man anställer en arbetslös från Helsingfors. Sysselsättningstjänsterna fungerar alltjämt – nu per telefon, via e-post eller chatten.

Kommande sommar erbjuds de unga sommarjobb nästan enligt ursprungliga planer. Ansökningstiderna för sommarjobb är igång för tillfället och besluten fattas under de inkommande veckorna. För unga i Helsingfors i åldern 15-30 år erbjuds även en entreprenörskapsutbildning, Nuorten Yrityspolku, som omfattar en kort skolning, stöd av en mentor, ekonomiskt stöd för förverkligandet av företagsidén och erfarenhet av företagsamhet. Man letar även hela tiden efter nya möjligheter för att sysselsätta ungdomar, så att möjligast många skulle hitta sommarjobb.

Framtiden planeras tillsammans med turism- och evenemangsbranschen

Staden har samlat ihop aktörer inom turism- och evenemangsbranschen för diskussion om branschens nuvarande tillstånd och framtid. I diskussionerna har det uppstått rikligt med nya idéer, som man börjat befrämja.

Med aktörerna inom evenemangsbranschen har man funderat på bland annat hurdana instruktioner man i fortsättningen behöver för att evenemangsbesökare kan känna sig trygga, hur man försäkrar Helsingfors dragningskraft i utmanande förhållanden samt organiseringen av evenemangsindustrin. Under undantagsförhållandena har man även funnit nya sätt att förverkliga evenemang. Som exempel på detta är Vappen hemma, där man utnyttjade den virtuella verkligheten på ett nytt sätt och samtidigt understödde lokala restaurangföretagare och musiker.

Staden understöder turismbranschen bland annat genom att dela ut råd och hjälp för produktifiering, digitalisering och marknadsföring i den nya situationen. Helsingfors och yrkeshögskolan Haaga-Helia ordnar varje vecka webinarier som är riktade för turismaktörer i hela Finland. 

Mer information:

Foto: Jussi Hellsten.