Projektchef Minna Pajanen och möte.

Staden söker sätt att öka äldres vardagsvitalitet

Helsingfors deltar såsom enda europeiska stad i ett innovationsprogram genomfört som ett samarbete mellan stiftelsen Bloomberg Philanthropies och Harvarduniversitetet. Som sitt tema valde Helsingfors stad främjande av äldre människors vardagsvitalitet, eftersom ökad motion och rörlighet är en av stadens huvudmålsättningar under pågående strategiperiod.

Precis som i övriga Finland åldras befolkningen raskt även i Helsingfors. Behovet att öka folks rörlighet gäller i synnerhet för de äldre, i och med att skillnader i upplevd livskvalitet, välmåga, hälsa och delaktighet accentueras med stigande ålder. Att motionera och röra på sig är ett av de effektivaste sätten att upprätthålla och förbättra sin välmåga, hälsa och funktionsförmåga och sina möjligheter att leva ett rikt liv.

Det nio månader långa träningsprogrammet genomförs under ledning av en servicedesigner finansierad av stiftelsen Bloomberg Philanthropies. Ett kärnteam samarbetar med äldre människor inom målgruppen och med andra sakkunniga. Teamet breddar sin kundförståelse genom att intervjua folk vid hälsostationer, servicecentra, bibliotek, arbetarinstitut och köpcentra.

Resultatet av projektet ska vara att man i Helsingfors dels förstår vad det är som hindrar motion och rörlighet, dels ser möjligheter att göra motion och rörlighet lättare och mera lockande. I arbetet vill man – innan några som helst lösningsförslag görs – försäkra sig om att problemet förstås på djupet ur de äldres eget perspektiv.

City Innovation Track är en del av den ledarutbildning för borgmästare anordnad av stiftelsen Bloomberg Philanthropies och Harvarduniversitetet som Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori deltar i.

Mera om ämnet:

Helsingin kaupunki etsii keinoja ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämiseen – Helsingfors stad söker sätt att öka äldres vardagsvitalitet

Liikkumisohjelma – Motions- och rörlighetsprogrammet

Helsinki liikkuu – (Helsingfors rör på sig, på finska)