Ungdomar firar sommar på festivalen.

Staden luckrar upp hyrorna för evenemangsområden

Coronaepidemin har haft stora konsekvenser för evenemangsbranschen. Därför har Helsingfors stad beslutat att staden prissätter hyran för sina områden för evenemang, publiktillställningar eller dylikt från fall till fall och efter prövning.

Vid prissättningen tar man hänsyn till jämlikhetsprincipen, de gränser som följer av reglerna om statsstöd, efterfrågan på ett visst område samt evenemangets eller tillställningens karaktär. Dessutom beaktas den planerade mängden besökare i en publiktillställning, mer eller mindre än 500 personer, samt vilka extra kostnader som eventuella begränsningar föranleder.

Staden rekommenderar också att koncernbolagen ska iaktta denna riktlinje inom ramen för den egna ekonomiska situationen.

Riktlinjen gäller i tre månader, från början av juli till slutet av september.

Foto: Lauri Rotko