Staden har nästan 2 500 tjänstebostäder

Staden erbjuder också tjänstebostäder för sina anställda. Grunderna för beviljande av tjänstebostad har förnyats. Bostäderna riktas nu speciellt till branscher som lider av brist på arbetskraft.

Enligt de nya riktlinjerna är tjänstebostäderna bundna till anställning hos Helsingfors stad och för bostäderna ingås hyresavtal som gäller tills vidare. Tidigare var avtalen tidsbestämda. För bostäderna tas inte ut någon garantihyra. I nuläget prioriteras i synnerhet de anställda som rekryteras inom småbarnspedagogiken när tjänstebostäder beviljas. Prioriteringen granskas regelbundet i enlighet med hurdan situationen med tillgången på arbetskraft är.

De flesta bostäderna är en- eller tvårumslägenheter, men också tre- och fyrarumslägenheter kommer att bli tillgängliga. Tjänstebostäderna ligger runt om i staden. Bostädernas hyra varierar mellan 10,56 och 21,91 euro per kvadratmeter i månaden beroende på bostadens storlek och läge. 

De nya riktlinjerna gäller för drygt 2 000 bostäder. Antalet lediga bostäder varierar dagligen.

Läs mer på webbsidan Stadin asunnot