Kalasatama

Helsingfors stad har fattat nya beslut i anslutning till situationen med coronaviruset

Helsingfors stads coronaviruskoordinationsgrupp har idag fattat beslut om nya åtgärder med anledning av situationen med coronaviruset.

Förändringar i social- och hälsovårdstjänsterna

Med anledning av situationen med coronaviruset öppnar Helsingfors vid sidan av Dals hälsostation ytterligare en coronavirushälsostation i Malm torsdagen den 19 mars. Malms hälsostation har stängt den 18 mars för nödvändiga ändringsarbeten.

Staden utökar också rådgivningstjänsterna för äldre. Seniorinfos betjäningstider förlängs för att kunna bättre tillgodose äldre personers och deras närståendes behov. Seniorinfo betjänar med förlängda betjäningstider vardagar klockan 9–18 per telefon på numret 09 310 44556 och via chatten på adressen www.hel.fi/seniorit. Oro gällande situationen kan även meddelas elektroniskt med en orosanmälan på den ovan nämnda internetadressen.

Personer över 70 år uppmanas att undvika kontakter med andra människor och att i mån av möjlighet hålla sig hemma. Det är ändå viktigt att de äldre inte stannar i soffan, utan rör på sig och tar hand om sig själva. Vi rekommenderar utomhusvistelser och motion, dock så att man undviker nära kontakt med andra.

För att skydda riskgrupperna förbjuds besök på sjukhus och i alla boendetjänster. Kontakter med närstående bör hållas telefonledes eller annars på distans. Om en närstående till dig är i palliativ vård, ska du komma överens om besök med personalen.

De icke-brådskande social- och hälsovårdstjänsterna begränsas för att kunna trygga verksamheten inom den brådskande vården. Icke-brådskande mottagningstider ställs in på alla hälsostationer. Vi kontaktar klienterna separat om detta.

Hälsostationernas öppettider begränsas så att hälsostationerna från och med den 18 mars inte har någon kvällsmottagning. Undantag från detta är Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande samt coronavirushälsostationerna i Dal och Malm. Vid de sist nämnda enheterna kan öppettiderna vid behov förlängas.

De öppna rådgivningsbyråerna har stängt. Om tjänsterna vid rådgivningsbyrån minskas ytterligare, kommer vi att kontakta klienterna. Ett sjukt barn ska inte tas till rådgivningsbyrån.

Nya beslut gällande småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

I enlighet med regeringens riktlinjer ska Helsingfors stads skolor och läroanstalter från och med onsdagen den 18 mars gå över till undervisning i hemmen. Undervisningen i sjukhusskolan fortsätter dock efter omständigheterna normalt.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i lekparker och grupper inom den grundläggande utbildningen ordnas från och med den 18 mars till de barn i åk 1–3, vars föräldrar arbetar inom områden som är kritiska för samhällsfunktionerna. 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas även för elever i specialundervisningen och handikappade elever.

Lekparkernas inomhuslokaler stängs från och med den 18 mars för all annan verksamhet förutom lekverksamhetens klubbar. Lekverksamhetens klubbar ordnas i lekparker och daghem, men vi rekommenderar att alla som har möjlighet till det, stannar hemma. Utomhusområdena och lekplatserna kan användas som vanligt.

Även familjehusen för småbarnsfamiljer stängs från och med den 18 mars för samma period som skolorna. I Helsingfors finns familjehusen Betania, Sahrami, Torpparinmäki, Naapuri och Kajuutta.

Information från borgmästaren

Inspelningen av borgmästare Jan Vapaavuoris informationsmeddelande från den 17 mars kan ses på Helsingforskanalen (på finska).

Foto: Tero Pajukallio