Borgmästare Jan Vapaavuori och guvernör Alexander Beglov i Helsingfors. Foto: Tuukka Jaromaa.

S:t Petersburgs och Helsingfors ledare vill fördjupa samarbetet mellan städerna

Vid mötet mellan S:t Petersburgs guvernör Alexander Beglov och Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori tisdagen 3.12.2019 var samarbetet mellan städerna i frågor som gäller Östersjön ett viktigt samtalsämne.

Även det övriga miljösamarbetet är viktigt för städerna. Beglov och Vapaavuori konstaterade på sitt första möte i Helsingfors att det dessutom finns goda förutsättningar för ett samarbete städerna emellan i fråga om kultur, utbildning, stadsplanering och ekosystem för innovationer och uppstartsföretag. Elektroniska visum för finska turister, Finlands utmärkta rykte i nordvästliga Ryssland och EM-tävlingarna i fotboll nästa sommar skapar nya möjligheter för turismsamarbetet mellan städerna.

”Städernas roll växer hela tiden, likaså betydelsen av det internationella samarbetet mellan städerna. Vi strävar att tillsammans med S:t Petersburg uppnå konkreta resultat och lösa utmaningar särskilt gällande omgivningen. Exempelvis förbättrandet av Östersjöns tillstånd är en gemensam uppgift för alla städer i området”, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Ledarna för Helsingfors och S:t Petersburg har träffat varandra regelbundet sedan år 1993. Städerna undertecknade då sitt första samarbetsavtal. Inom ramen för avtalet har man regelbundet utarbetat konkreta verksamhetsplaner som styr samarbetet.

Alexander Beglov tillträdde officiellt som guvernör efter lokal- och guvernörsvalen som ordnades i september. Innan valet till guvernör hade han skött uppgiften som tjänsteförrättande guvernör sedan hösten 2018.