Domkyrkan på Senatstorget.

Nu kan restaurangerna söka om sommarplats på Senatstorget!

Ansökan för restauranger som vill ha sommarplats på Senatstorget har öppnat. Ifall ditt företag är intresserat av att komma med och bli en del av terrasshelheten på Senatstorget, gäller det att handla snabbt. Ansökningstiden går ut redan måndagen 8 juni!

Avsikten är att ge Senatstorget rollen som det intressantaste terrass- och betjäningsområdet och mötesplatsen under sommaren 2020. Meningen är att experimentet på Senatstorget ska fungera som en vitaminspruta som ökar livskraften i hela centrum. Men innan torget kan öppna krävs ännu mycket planering. Det är frågan om en kulturhistoriskt mycket betydelsefull plats och  genomförandet måste därför göras med stil och respekt för det värdefulla områdets helhetsintryck.  Helsingin Leijona Oy, som är Torgkvarterens fastighetsutvecklingsföretag och ägs av staden, ansvarar för den praktiska organiseringen av experimentet.

Målet är att öppna terrassen för allmänheten senast 1 juli (kanske redan 27 juni) och hålla den öppen ända till 30 augusti. Terrassområdet håller öppet kl 9­23 och varje restauratör bestämmer själv sina öppettider enligt sitt eget koncept. Det blir ungefär 480 kundplatser på området. Det är frågan om en utvidgning av centrumområdets terrasser och därför väljs restaurangaktörer från Helsingfors centrum. Ungefär 16 aktörer inom restaurangbranschen kan vara med.

På grund av den snabba tidtabellen går ansökningstiden ut redan måndagen 8 juni 2020. Vi meddelar om de som blivit valda onsdagen 10 juni 2020.

Priser:

Försäjningsställe (4 st) (bredd ca 2,5 m, djup ca 2,0 m. 

Fast månadshyra: 1 000 € (moms 0% ) + 10% av omsättningen, takhyra per månad 4 000 €.

Dubbelt försäljningsställe (12 st): (bredd ca 5,0 m, djup ca 2,0 m. Två försäljningsdiskar)

Fast månadshyra: 2 000 € (moms 0% ) + 10% av omsättningen, takhyra per månad 8 000 €. 

Försäljningsstället kan låsas och i hyran ingår elektricitet, försäljningsställets belysning, rätt att använda tappställe för vatten, avfallshantering, kylförvaringsutrymme vid behov, terrassområdets personal (plockning, bordsstädning, diskning av glas), ordningsvakt, marknadsföring och kommunikation som en del av helheten, sociala utrymmen, kassasystem.

Varje aktör inreder och möblerar sitt försäljningsställe på det sätt man vill.

OBS!

Vi följer noggrant de corona-riktlinjer som Finlands regering beslutat och hela planeringen av projektet bygger på dem. Olika tillståndsmyndigheters beslut och en förändring av corona-situationen kan alltså ännu påverka förverkligandet av projektet. Vi förbehåller oss rätten för alla möjliga förändringar gällande projektets förverkligande och tidtabeller. Om läget förändras återbetalar vi hyran för den oanvända tiden.

Instruktioner för ansökan

Vänligen svara på alla frågorna nedan och skicka ditt svar per epost till adressen info@torikorttelit.fi.

Restaurangen / företagets namn?

FO-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Webbplats, Facebook eller instagramsida

Kort beskrivning av konceptet

Meny som ska serveras på torget och söker du utskänkningstillstånd?

Restaurangens huvudsakliga öppettider kl:

Behov av elektricitet och mängd?

Behov av kylförvaring i gemensamt utrymme?

Behov av rinnande vatten?

Vid behov ges tilläggsinformation av försäljningschef Eija Malin, eija.malin@torikorttelit.fi tfn 044 200 96 16.

Publlicerats 4.6 och updaterad 8.6.