En gruppbild av dem som jobbat med servicekartan

Söker du närservice i stan? Du hittar dem samlade och tillgängliga på Servicekartan

Huvudstadsregionens Servicekarta är ett utmärkt verktyg för dig som vill hitta Helsingfors stads serviceställen eller information om deras tillgänglighet och rutter till platsen. På Servicekartan hittar du bland annat daghem, kulturhus eller gym som ligger närmast dig. Om du letar efter ett visst serviceställe, prova sökfunktionen! Om du vill titta på ett urval av tjänster i närheten, kan du bläddra i katalogen.

En uppdaterad och mer användarvänlig version av Servicekartan publicerades i januari. Syftet med uppdateringen var att förbättra framför allt tillgängligheten och att informationen lättare kan hittas. Den nya Servicekartan fungerar med en skärmläsare och man har strävat efter att presentera servicen så tydligt indelad som möjligt. Även Servicekartans sökfunktioner har utvecklats, och dess karta och data kan ses i svartvitt, vilket för många är ett lättare sätt att förstå och observera uppgifterna. Avsikten var att skapa världens mest tillgängliga Servicekarta.

”Det är inte bara de som har hjälp av skärmläsaren som får en mer tillgänglig Servicekarta, utan den hjälper precis alla användare. När uppgifterna presenteras tydligt i tjänsten är de lättare att förstå och hitta än tidigare”, berättar Servicekartans projektplanerare Henna Niemi.

All offentlig service i huvudstadsregionen på ett ställe

Servicekartan innehåller samlad information om hur man når de offentliga tjänsterna i huvudstadsregionen, såsom kontaktuppgifter och öppettider. Dessutom finns det uppgifter om tillgängligheten för en del av verksamhetsställena. På Servicekartan hittar du städernas egna verksamhetsställen och även privatägda restauranger, idrottsanläggningar och butiker. Uppgifterna om en tjänst kan även sökas med adress och genom att se till vilket distrikt eller område en adress hör. Du kan söka med verksamhetsställets eller servicens namn eller adress.

 ”Redan namnet Världens mest tillgängliga Servicekarta är en utmaning för alla att producera tillgängliga digitala tjänster” Tjänsterna är till för oss alla. Tack särskilt till vår tillgänglighetsexpert Annanpura Oy, till Åbo stad för kartan med hög kontrast samt till alla som har deltagit i att testa servicekartan och gett återkoppling. Alla Servicekartans framtida användare är också värdefulla för oss, eftersom denna tjänst bara finns till för användaren. De som producerat och upprätthåller uppgifterna är de som gör hela tjänsten möjlig, säger Servicekartans projektchef, Mirjam Heikkinen.

Hur fungerar servicekartan?

Exempel på hur man använder servicen: 

  • Du är intresserad av kinesiska språk och letar efter skolor som undervisar A1-kinesiska. Skriv  A1 i Servicekartans sökfält. Redan nu börjar du få förslag, bland vilka du kan välja kinesiska som A1-språk. Du får direkt en lista över skolor som erbjuder A1-kinesiska.
  • Du har köpt en bostad på adressen Östra Brahegatan 11 och vill veta vilken skola som ligger närmast. Ange din adress i servicekartans sökfält och välj fliken ”Områden” och du får se en lista över alla svensk- och finskspråkiga skolor.

Huvudstadsregionens Servicekarta söker uppgifter från fyra olika gränssnitt i den offentliga sektorn. Alla uppgifter på Servicekartan finns också tillgängliga som öppna data. Tjänsten kan också användas med mobilen.

För mer information om servicekartan:

Läs mer om världens mest tillgängliga Servicekarta på adressen https://palvelukartta.hel.fi/sv/

Servicekartan på Facebook (på finska): https://www.facebook.com/palvelukartta
Servicekartan på Twitter (på finska): https://twitter.com/Palvelukartta

Bild ovan: En gruppbild av dem som jobbat med servicekartan: Timo Tuominen, Henna Niemi, Nina Kannisto, Aleksi Peiponen, Mikko Saarinen och Mirjam Heikkinen. Saknas på bilden: Tero Pesonen.