En fjäril på en sommaräng.

Socialt arbete med vuxna i sextettstäderna 2019

Hemlöshet är ett problem i synnerhet i storstäderna. Det fanns 3 290 ensamstående hemlösa personer i sextettstäderna 2019, vilket står för 72 procent av hela landets hemlösa. I sextettstäderna fanns 227 hemlösa familjer vilket är 86 procent av hela landets hemlösa familjer. Den totala mängden ensamstående hemlösa minskade i Esbo, Helsingfors och Åbo men ökade i Tammerfors, Uleåborg och Vanda jämfört med föregående år.

Socialt arbete bland vuxna bygger på att ta hand om människans basbehov (utkomst och ekonomi, boende, funktionsförmåga och välmåga, människorelationer samt delaktighet och rehabilitering). Vikten av socialt arbete för vuxna accentueras särskilt i kristider. Socialt arbete i undantagstillstånd innebär bland annat att se till befolkningens matförsörjning, krisboende, jour under tjänstetid samt allmän social rådgivning.

Sammanlagt 118 701 hushåll i sextettstäderna fick minimiutkomststöd av FPA under 2019. Under 2017 fick 32 228 hushåll dessutom utkomststöd som kommunen beviljat och 19 226 hushåll fick förebyggande utkomststöd. Enbart utkomststödet är ändå inte tillräckligt för att hjälpa klienterna ur svåra ekonomiska situationer. Inom socialväsendet har det därför uppstått ett behov av att utveckla arbetet med ekonomiska frågor vars syfte är att stärka klientens ekonomiska funktionsförmåga.

Resultaten framgår i Sextett-gruppens senaste publikation där de sex största städernas sociala arbete med vuxna beskrivs; klientelet, processer, personal och innehållet i det sociala arbetet.
I rapporten behandlas även bostadslöshet och boenderådgivning i sextettstäderna samt temana ekonomiskt socialarbete och utkomststöd.

Läs mer:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2019 (på finska)

Sextett-gruppen  (på finska)

Fotografi: Marianne Saviaho, Helsingfors stads materialbank