Snabbguide till tjänster i Helsingfors.

Snabbguide till tjänster i Helsingfors

Söker du din egen hälsostation eller rådgivningsbyrå? Funderar du på vilken service som erbjuds för äldre personer? Behöver du 
bygglov eller information om vilken som är den kortaste rutten med kollektivtrafik till ditt slutmål? Stadens service beskrivs uttömmande på stadens webbplats (www.hel.fi/sv) och många ärenden kan skötas direkt på nätet.

Stadsborna får dock fortsättningsvis betjäning och information även per telefon och vid platserna för kundservice. I den här lilla snabbguiden har vi i korthet samlat information om både internetadresser till tjänster och om vart du kan ringa eller gå när du inte får hjälp på nätet eller inte har tillgång till internet.

Läs mer

Snabbguide till tjänster i Helsingfors