Nuoria kerrostalon kattoterassilla

Staden och polisen önskar lugnt festande under skolavslutningsveckoslutet

Skolåret som beskuggats av coronaviruset avslutas detta veckoslut. På grund av coronabegränsningarna ordnar skolorna inga traditionella avslutningar, men däremot ordnas fester för eleverna klassvis. Endast eleverna kan delta i avslutningsfester som ordnas i skolorna.

Helsingfors stad och Helsingforspolisen önskar att ungdomarna ska festa lugnt under avslutningsveckoslutet. Polisen och stadens patrullerande ungdomsarbete kommer att vara på plats där ungdomarna vistas. Liksom under tidigare år skärper polisen övervakningen av ungdomarnas användning av rusmedel och allmänna säkerhet. Övervakningens tyngdpunktsområden är i synnerhet ungdomarnas eventuella samlingsplatser såsom parker, simstränder samt daghems- och skolgårdar.

Syftet med polisens synliga övervakning är att förhindra ordningsstörningar, olyckor samt att ungdomarna utsätts för brott. Under skolavslutningskvällen samarbetar polisen med Helsingfors stads ungdomsarbete och andra instanser som utför frivilligt ungdomsarbete genom att patrullera i hela Helsingfors.

Unga får hjälp i centrum och på närområden

Helsingfors ungdomstjänster ordnar en operation för att hjälpa ungdomar i centrum och dess närområden på kvällen och natten den 5 juni då skolorna slutar. Syftet med operationen är att bemöta och hjälpa minderåriga ungdomar till exempel genom att diskutera, men också genom att ge dem första hjälpen på gatorna och styra dem till sjukhus vid behov. På Helsingfors centrums område samt andra ställen som ungdomarna ofta vistas på cirkulerar flera olika fotpatruller som ordnas av staden och organisationer. Operationen inleds klockan 15 och fortsätter enligt behov så länge som ungdomar rör sig ute.

I operationen deltar 70 yrkespersoner och 30 frivilliga. Operationen ordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster i samarbete med Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt, Saapas-verksamheten, Stationens Barn rf, Vanda och Esbo städers ungdomsarbete, Helsingfors församlingars specialungdomsarbete Snellu samt polisen och akutvården.

Hälsosäkerhetsanvisningarna som relaterar till coronaviruset ska hållas på minnet också när man festar

Behovet att träffa vänner och bekanta samt att samlas i ett större gäng är stort, men möjligheten att exponeras för viruset eller bli sjuk finns fortfarande.

Därför ska man också på skolavslutningsdagen följa rekommendationerna och anvisningarna som relaterar tull coronasäkerheten. Det lönar sig att undvika folkmassor och samlas utomhus i små grupper, nära de egna hemknutarna och med tillräckliga avstånd.

Polisen hoppas att vårdnadshavarna är anträffbara

Ungdomars innehav av alkohol kan leda till böter, och saken anmäls till både ungdomarnas vårdnadshavare och till barnskyddsmyndigheterna. Alkoholdrycker som innehas av minderåriga beslagtas av polisen och förstörs. Polisen vill påminna vårdnadshavarna om att polisen också kan ta kontakt från ett okänt nummer.

Rusmedlens roll i ungdomars festande har minskat och festandet har blivit lugnare i allmänhet. Därför har också störningar och överdrifter minskat med åren. Polisen önskar ändå att föräldrar ska komma överens om gemensamma spelregler med sina barn och ungdomar före kvällen. Det lönar sig för föräldrarna att kontakta sina barn under kvällen och att själva vara anträffbara.

Staden och polisen uppmanar ungdomarna att ta hand om varandra och att genast söka hjälp om det ändå händer något under kvällen. Hjälp kan fås på plats av polisen och ungdomsarbetarna eller genom att ringa nödnumret 112.

Ytterligare information om avslutningsarrangemangen

I arrangemangen för skolavslutningarna följer Helsingfors rekommendationerna som getts av huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beträffande offentliga och privata tillställningar.

Läs mer: Läsåret slutar 5.6 – lyckönskningar till de nyutexaminerade

Foto: Eetu Ahanen