Siffror om boende och byggande i Helsingfors nu på samma webbplats

Vad är medelhyran för bostäder i Helsingfors, och hur mycket har den förändrats de senaste åren? Och hur många bostäder byggdes det i Helsingfors i fjol – eller till exempel år 2000? Svar på bland annat dessa frågor får man på Helsingfors stads nya webbplats om boende och byggande – som öppnas idag på adressen asuminenhelsingissa.fi.

Ovanligt stark byggboom just nu i Helsingfors

Sajten presenterar färsk statistik och forskning om bland annat bostadsproduktionen i Helsingfors. Siffrorna visar att byggandet i Helsingfors nu är på historisk nivå – högre än någonsin under 2000-talet. Mera detaljerade uppgifter om bostadshushållen och bostadsbeståndet finns bland annat grupperade enligt typ av bostad och typ av hus.

Statistiken om boende och byggande uppdateras med senaste data

Även siffror om bostäders priser och hyror i Helsingfors finns det på asuminenhelsingissa.fi. De uppdateras fyra gånger om året. Egna kapitel finns också för bostadsbeståndet och invånarstrukturen inom Helsingfors stads såkallade ARA-boende och för bostadshushåll i Helsingfors enligt typ, upplåtelseform och boendeutrymme.

Sajten sammanordnar nu flera källor som tidigare funnits här och där på Helsingfors stads sidor och innehåller en lista på de forskningsrapporter som staden producerat om boende och byggande.

Sidorna finns tillsvidare bara på finska.

Mera om ämnet: http://asuminenhelsingissa.fi/