Två pojkar leker med bilar på golvet.

Sextettarbetsgruppens rapport som jämför småbarnspedagogikens tjänster och kostnader har publicerats

Småbarnspedagogikens servicestruktur har förändrats mycket under de tio senaste åren. Deltagandet i småbarnspedagogikens tjänster har ökat med 10 procentenheter sedan 2010, och på motsvarande sätt har andelen barn som vårdas med hemvårdsstöd minskat med 8,5 procentenheter.

I rapporten granskas användningen av småbarnspedagogikens tjänster samt dess kostnader inom ramverket som styrs av lagen. Småbarnspedagogikens tjänster består av den kommunala småbarnspedagogiken (kommunala daghem och familjedagvård) samt småbarnspedagogik som kommunen skaffar som köpt tjänst, som ordnas med servicesedlar och som stöds med privatvårdsstöd. I småbarnspedagogikens tjänster ingår också förskoleundervisningen. Den kommunala klubbverksamheten som ingår i den öppna småbarnspedagogiken inkluderas i Sextettrapporteringen. För 2020 har det också varit nödvändigt att inkludera coronapandemins inverkan i rapporteringen och datainsamlingen.

I slutet av 2020 hade sextettstäderna totalt 113 462 barn i småbarnspedagogikåldern (10 mån–6 år), vilket är 2,6 procent mindre än året innan. I slutet av 2020 bodde mer än en tredjedel av hela Finlands barn i småbarnspedagogikåldern i sextettstäderna. I slutet av 2020 deltog 78,1 procent av sextettstädernas barn i småbarnspedagogikåldern i småbarnspedagogikens tjänster, och 16,6 vårdades med hemvårdsstöd.

År 2020 var ett exceptionellt år

Coronapandemin gjorde 2020 till ett mycket exceptionellt år. Pandemin har haft en betydande inverkan på det finländska samhällets funktion sedan mars 2020, och därmed också på småbarnspedagogikens tjänster. Coronas effekter reflekterades på hela 2020 och pågår fortfarande. Under regeringens rekommendation om distansvård (18.3–13.5.2020) var endast cirka en femtedel av barnen som var skrivna i sextettstädernas kommunala småbarnspedagogik närvarande. Under hösten återgick situationen nästan till normal nivå. Coronabegränsningarna och -anvisningarna hade en betydande inverkan på sättet att ordna småbarnspedagogikens tjänster, tjänsternas genomförande, barnens deltagandegrad, samarbetet med föräldrarna, personalärenden, informationen och kommunikationen, samt i synnerhet på ekonomin.

De totala kostnaderna per kalkylmässigt barn i sextettstädernas kommunala daghem var 10 490 euro i slutet av 2020. Skillnaderna mellan de olika kommunernas årskostnader per barn på kommunala daghem har minskat under de senaste tio åren.

Läs mer:

De sex största städernas tjänster inom och kostnader för småbarnspedagogiken 2020 (På Finska)

Lagen om småbarnspedagogik

Sextettarbetsgruppen (På Finska)

Statistik och forskning om Helsingfors

Foto: Jonna Pennanen, Helsingfors stads materialbank.