Senatstorgets sommar.

Senatstorgets sommar: Urban koloniträdgård och Helsingforsbornas oas för matkultur

Projektet med jätteterassen på Senatstorget går vidare. Det dukas upp ett mångsidigt urval helsingforsiska kvalitetsrestauranger. Det visuella intrycket hämtar inspiration hos de urbana koloniträdgårdarna med stugor och odlingsspalter. Säkerheten och områdets kulturhistoriska värden utgör grunden för planeringen.

– Denna sommar är en kritisk tid för många företagare i Helsingfors. Senatstorgets sommar betjänar inte endast företagen som inrättar sig på torget eller helsingforsarna, utan fungerar som en vitaminspruta för hela stadens centrum, företagande och inhemsk turism. Den exceptionella tiden och platsen förutsätter ytterst noggrann planering. Jag tror, att vi tillsammans lyckas skapa en sommaroas i stadens hjärta, som är trygg, upplevelserik och betonar gemenskap, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Planerare Linda Bergroths koncept förvandlar Senatstorget till en urban koloniträdgård. Idén har sprungit fram ur helsingforsisk stadskultur och de lokala traditionerna för hur man njuter av sommaren. En grund för planeringsarbetet blev själva stenbeläggningen på Senatstorget som i sig utgör ett rutnät.

– Vi lade märke till att Senatstorget utgörs av rutor på ungefär 3 x 3 meter. Detta rutnät skapar en klar botten för en uppdelning i koloniträdgårdsliknande spalter – och naturligtvis för säkerhetsavstånd. Vi ville också använda Tomasmarknadens stugor och det ledde oss också in på idén om en koloniträdgård.

– De existerande stugorna som går i pastell är från början tänkta att passa in i just den här stadsdelens färger. Nu kläddes de bara om i sommarskrud för omväxlingens skull, berättar Bergroth, som i tiderna även stod för förnyelsen av Tomas marknadens visuella uttryck.

Spalterna ska avgränsas av cirka 200 odlingslådor, i vilka olika örter och nyttoväxter planteras. Dessa bildar tydliga passager i området där kunderna tryggt kan röra sig. Med hjälp av planteringarna blir säkerhetsavstånden mellan bordsgrupperna trivsamma element.

– Det är fint att vara med i projekt vars syfte är att väcka fröjd bland Helsingforsborna och de som kommer hit på semester, säger den upprymda planeraren Linda Bergroth.

En kulinarisk oas

Senatstorgets restauranger är valda. Ansökningstiden gick på fyra dagar men ledde till mer än 100 ansökningar. Av dessa valdes 16 restauranger som verkar i Helsingfors centrum.

– Intresset var enormt och valet var svårt att fatta. Våra kriterier betonade kvalitet och mångsidighet, berättar handelsplatsdirektör Peggy Bauer vid Torgkvarteren.

Helheten blir ett verkligt högklassiskt prov på smakupplevelser från Helsingfors topprestauranger: uppiggande morgonmål, somriga luncher, pizza, strömming, tapas, fine dining, premium hotdogs, cocktails och öl från lokala mikrobryggerier.

– I Helsingfors finns en fin mat- och restaurangkultur. På Senatstorget byggs nu sommarens kulinariska oas som också blir ett skyltfönster för kvalitetsrestaurangerna i Helsingfors, sammanfattar Peggy Bauer.

Enligt nuvarande planer öppnar Senatstorgets terrass senast 1.7.

Senatstorgets sommar:

16 aktörer inom restaurangbranschen
480 kundplatser
16 toaletter
Öppnas senast 1.7.
Öppet varje dag till slutet av augusti kl 9 –23 (utskänkningen slutar kl 22)

Aktörerna på Senatstorgets sommar:

 • Bites Burgers
 • Bricco Wine Bar
 • Bryggeri Helsinki
 • Bakery-Eatery Levain
 • Ravintola Loop
 • Muru & Pastis
 • Paisano
 • Bar Runar
 • Ravintola Sea Horse
 • Skiffer x Seksico Tacos
 • Sofia Helsinki
 • Ravintola Sunn
 • Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali
 • Pizzeria Via Tribunali & SALAKAPAKKA by Son of a Punch
 • W30
 • Yes Yes Yes

Säkerheten på Senatstorgets sommar:

 • Planeringen av hela terassområdet utgår från nationella coronariktlinjer
 • Utrymmesanvändningen beaktar nogsamt säkerhetsavstånd, antalet kundplatser, rörelseriktningar och placeringen av bord och försäljningsplatser
 • Området förses med tydlig skyltning med säkerhetsanvisningar, riktningar för hur man ska röra sig, etc
 • Platser för handtvätt med rinnande vatten
 • Tillräckligt stort antal toaletter där särskilt hygienen nogsamt iakttas beträffande städning, rörelseriktningar och möjligheter att tvätta händerna
 • Intensifierad bevakning av området
 • En för ändamålet avsedd trädgårdsmästare anställs för att se till att anvisningarna efterföljs, ta hand om och berätta om odlingarna, etc