Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

Helsingfors senaste coronavirusstatistik har publicerats – ökningen av antalet smittade håller moderat nivå

Enligt de senaste uppgifterna som registrerades den 6 maj 2020 är antalet covid-19-infektioner  i Helsingfors fortfarande relativt lågt i förhållande till stadens befolkning. I medeltal går det tre smittade personer per tusen invånare. Enligt statistiken har sammanlagt 2 127 invånare i Helsingfors insjuknat i covid-19. Antalet avlidna uppgår till 132, varav 80 har inträffat bland omsorgstjänsternas kunder.

Smittade finns i hela Helsingfors och i mycket olika bostadsområden. I flera bostadsområden är antalet smittade få. I vissa områden kan siffrorna påverkas till exempel av att det i området finns en enhet för vård av äldre dygnet runt, om smitta förekommit i enheten.

De områdesvisa siffrorna inkluderar alla som hittills har smittats, inklusive de som har tillfrisknat. De flesta av helsingforsarna som smittats har redan tillfrisknat. 

Enligt statistiken presterar Helsingfors invånare i alla områden bra när det gäller att gå och testa sig. När det gäller nya smittor har minoriteternas situation jämnats ut. De extra åtgärder som vidtagits för att förebygga spridning av smittan har haft effekt. 

Helsingfors stad publicerar på sin webbplats på tisdagar och torsdagar kl 17 antalet covid-19 infektioner och dödsfall orsakade av dessa i Helsingfors. Dessutom publicerar staden varannan vecka statistik som visar smittans utbredning enligt postnummer. 

Mer information 

Översikt över Helsingfors coronavirusläge