Sanna Vesikansa: Vård och landskapsreformen är ett hot mot tredje sektorn

Sanna Vesikansa tog upp reformens inverkan på de frivilliga organisationernas verksamhetsmöjligheter då hon talade på seminariet ”Frivilligverksamhet när samhället förändras”. Seminariet ordnades av Nätverket Frivilligt på svenska på Infocentret i Lilla Parlamentet den 9 maj.

Enligt Helsingfors biträdande borgmästare för social och hälsovård Sanna Vesikansa äventyrar den planerade landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen de framgångar som tredje sektorn och staden tillsammans uppnått i arbetet för stadens  utsatta.


Läs talet i sin helhet på Sannas blogg.


Nätverket Frivilligt på svenska består av: Finska Missionssällskapet, Folkhälsan, HelsingforsMission, Helsingfors stads Social- och hälsovårdsverket, Luckan, Psykosociala föreningen Sympati, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf, Svenska pensionärsförbundet rf, Helsingfors Svenska Marthaförening, Församlingarna i Helsingfors, Psykosociala Förbundet r.f. och Andreas Helps.


 

DELA