Astronauten på Alexandersgatan i Slush 2017.

Staten och Helsingfors stad inleder samarbete med Världsekonomiskt forum

Världsekonomiskt forum, kommunikationsministeriet och Helsingfors stad inleder ett samarbete som syftar till att påskynda digitaliseringen, dataekonomin och automationsutvecklingen. Ur Finlands och Helsingfors synvinkel är det viktigt att det nationella och internationella datasamarbetet effektiviseras och att man skapar internationell genomslagskraft för Finlands omfattande datakompetens.

Den pågående digitala omvälvningen förändrar verksamhetssätten och verksamhetsmodellerna inom alla samhällssektorer. Syftet med samarbetet med Världsekonomiskt forum är att främja utvecklingen av ny teknik och nya typer av samhälls- och affärsekonomiska strukturer samt att sprida bästa praxis i anslutning till dessa globalt.

I samarbetsavtalet, som undertecknades i juni, avtalas om att en sakkunnig ska utstationeras till Världsekonomiskt forums Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) för viss tid.

Kommunikationsministeriet och Helsingfors stad fortsätter också att utreda förutsättningarna för att inrätta ett verksamhetsställe för C4IR-nätverket i Finland. Verksamhetsstället kommer att fokusera på att främja den internationella datapolitiken och dataekonomin.

De praktiska förberedelserna för projektet inleddes i februari 2020. I den nationella projektgruppens arbete deltar för närvarande utöver statsförvaltningen och städerna också företrädare för forskning och näringsliv.

Kommunikationsministeriet ansvarar för samordningen av projektet. Helsingfors stad svarar för fullgörandet av Fellow-förpliktelsen i anslutning till avtalet.

Ytterligare information:

Världsekonomiskt forum är den internationella organisationen för offentlig-privat samarbete. Organisationen engagerar de främsta ledarna inom politik, affärsliv och ekonomi, kultur samt andra samhällsledare för att forma globala, regionala och industriella agendor. Den grundades 1971 som en ideell stiftelse och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. Den är oberoende, opartisk och inte knuten till några specialintressen.

Centre for the Fourth Industrial Revolution Network utvecklar tillsammans innovativa strategier för riktlinjer och reglering av teknik. Team från 13 länder skapar människocentrerade och flexibla riktlinjer som ska vägleda beslutsfattare och lagstiftare och forma framtiden för ny teknik på sätt som maximerar fördelarna och minimerar riskerna. Fler än 40 projekt pågår inom sex områden: artificiell intelligens, autonom mobilitet, blockchain, datapolicy, drönare och sakernas internet.

Statsrådets projektportal: Maailman talousfoorumin ja Suomen hankekumppanuus digitalisaatio-, datatalous- ja automaatiokehityksen vauhdittamiseksi. (LVM042:00/2020) (på finska)

Foto: Elise Kulmala