Paraden på Senatstorget.

Riksparaden kommer att påverka trafiken på fredagen och lördagen

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Helsingfors på lördagen den 4.6. Paradmönstringen ordnas klockan 12 på Senatstorget. Dagen bjuder på också förbimarsch samt bl.a. på materielutställning och en konsert inom ramen för Försvarsmaktens sommarturné. Det är fritt inträde till evenemangen. Paraden kommer att påverka trafiken redan på fredagen.

Temat för paraden är Beredskap hela tiden – Försvarsmakten skyddar Finland, och trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar. Trupperna som deltar i paraden omfattar över 1600 personer, över 40 fordon och 14 luftfartyg samt myndigheternas gemensamma hundavdelning.

Paraden tas emot av republikens president Sauli Niinistö tillsammans med kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen. Fältandakten hålls av fältbiskop Pekka Särkiö, och paradtrupperna kommenderas av kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki.

Paradmönstringen på Senatstorget

Paradmönstringen ordnas klockan 12 på Senatstorget. Paradtrupperna grupperar sig vid Senatstorget från och med 11.15. Också fordonen, inklusive besättning, från förbimarschen deltar i paradmönstringen. Fordonen grupperas på Senatstorget under kvällen den 3.6.

Förbimarschen på Mannerheimvägen börjar klockan 13.30 vid korsningen Simonsgatan - Brunnsgatan och går i riktning mot Musikhuset. Förbimarschen tas emot framför Musikhuset.

Detta är första gången som vi vid en parad får se Arméns nyanskaffning, det bepansrade trupptransportfordonet 6x6.

I förbimarschen deltar också myndigheternas gemensamma hundavdelning. Förbimarschens överflygningar görs med Arméns transporthelikoptrar NH90 och lätthelikoptrar Hughes MD500 samt Flygvapnets Hornetjaktplan och Hawk-jetskolflygplan. Överflygningarna orsakar buller i Helsingforsregionen.

Konsert och materielutställning på Medborgartorget, båtar och fartygsmateriel kan ses i Södra hamnen

På Medborgartorget finns Försvarsmaktens och de andra myndigheternas gemensamma materielutställning som varar hela dagen. Under materielutställningen ges möjlighet att närmare bekanta sig med den materiel som deltar i förbimarschen. Marinens fartyg och de övriga myndigheternas båtar och fartygsmateriel kan ses i Södra hamnen.

Dagen kulminerar på Medborgartorget i en konsert inom ramen för Försvarsmaktens sommarturné där Flygvapnets Big Band med Heikki Silvennoinen som solist, Gardets Combo med Souls of Women som solist samt Värnpliktsmusikkårens Show Band står för musiken.

Gardesjägarregementet ansvarar för paradarrangemangen. Programmet presenteras för allmänheten av youtubaren Jalmafi, d.v.s. fänriken i reserven Jalmari Karvinen.

Paraden kommer att påverka trafiken i Helsingfors

Arrangemangen inför paraden inleds vid evenemangsplatserna på fredagen den 3.6. Publiken är inbjuden att komma till platserna i god tid på lördagen den 4.6 samt att beakta att paraden påverkar trafikarrangemangen i stora delar av centrala Helsingfors.

Det är skäl att undvika användning av fordon i centrum under paraden, eftersom en del av gatorna och områdena reserveras helt för paraden. Försvarsmakten, Helsingfors stad, Helsingforspolisen och Helsingforsregionens trafik meddelar närmare om trafikarrangemangen fr.o.m. vecka 21.

Paraddagens program

8.00                   Högtidlig flagghissning vid Högvakten (Sjötullstorget 2)

9.00                   Kransnedläggning vid Sandudd

10.00                 Gudstjänst / Domkyrkan

10–19                Materielutställning på Medborgartorget

10–19                Fartygen kan ses i Södra hamnen

11.15                 Paradtrupperna börjar gruppera sig för paradmönstring vid Senatstorget

12.00                 Paradmönstring på Senatstorget

13.30                 Förbimarsch på Mannerheimvägen

16–19                Försvarsmaktens sommarturné, konsert på Medborgartorget

Publiken varmt välkommen att följa med dagens evenemang

Det är fritt inträde till evenemangen. Det är viktigt att beakta hälsovårdsmyndigheternas eventuella koronaanvisningar och -rekommendationer gällande offentliga tillställningar.

Flygförbud råder i paradområdet och att det av säkerhetsskäl är absolut förbjudet att flyga med drönare i området.

Man kan följa med paraden på ort och ställe eller på nätet via Försvarsmaktens kanaler:

puolustusvoimat.fi/sv/fanfest 

facebook.com/puolustus

twitter.com/puolustusvoimat

instagram.com/puolustusvoimat

#puolustusvoimat #paraati

HRTs nyhet

Foto: Försvarsmakten

Nyheten har publicerats den 12.5 och har uppdaterats den 2.6 och 3.6.